Nguyen Than

CUỐI TUẦN ĐỌC CHƠI

CUỐI TUẦN ĐỌC CHƠI (chỉ là chuyện lịch sử nước nhà, xin mọi người đừng hiểu lầm nhé) ĐỆ TAM PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN THÂN Trong hồi ký của…

Paphiopedilum adductum 1

LAN HÀI SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI  SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG II – NUÔI TRỒNG PHẦN 4: NHỮNG ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG  Dinh dưỡng. Những người trồng lan hài thành công dành toàn bộ sự chú…

Cypripedium flavum alba

LAN HÀI SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI  SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG II – NUÔI TRỒNG. PHẦN 4: NHỮNG ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG. Chất nền. Có nhiều loại chất trồng mà người trồng lan thường thay đổi…

pho lo su

PHỐ QUAN TÀI

Phần II: – RUE DES CERCUEILS (Đầu đề do tôi đặt). Người miền bắc gọi là quan tài, người miền nam gọi là cái hòm, đó là thứ bằng gỗ để…

Paul Doumer

ĐỌC CHO VUI

ĐỌC CHO VUI  Phần I: Người Bắc Kỳ Hôm nay đã là ngày cuối tuần, dù tôi đã dịch xong Chương II của cuốn LAN HÀI, nhưng lại không muốn…

cypripedium irapeanum orchidaceae

LAN HÀI SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI  SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG II – NUÔI TRỒNG PHẦN 4: NHỮNG ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG Trồng lan hài vào chậu. Có nhiều yếu tố có liên quan đến việc…