Cân bằng

CẦN CÓ TÂM SÁNG

TẢN MẠN CUỐI TUẦN CẦN CÓ TÂM SÁNG Cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt. Những người có cái tâm sáng, không khác gì một ngọn đèn, khi soi…

Paph. bellatulum fma

Paphiopedilum bellatulum

PHÂN GIỐNG BRACHYPETALUM Paphiopedilum bellatulum (Reichenbach fil.) Stein Cùng loài Cordula bellatula (Reichenbach fil.) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum bellatulum đầu tiên nhập vào vào châu Âu vào mùa xuân năm…

cauhienluong

SO SÁNH

SO SÁNH Bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Vì vậy, tốt nhất là hãy tự so sánh ta của ngày hôm nay và ta của ngày…

Con rối

CHÚ TỄU

CHÚ TỄU “Ngẫm ra thế sự đầy vơi Đừng như chú Tễu cho đời giật dây” Câu ca dao khuyên người đời lúc nào cũng hãy là chính mình, nghĩ…

Paph. vietnamense

Paphiopedilum vietnamense Gruβ & Perner

Paphiopedilum vietnamense Gruβ & Perner Cùng loài Paphiopedilum hilmari Senghas & Schettler Paphiopedilum mirabile Cavestro & Chiron Dẫn nhập Trong thời gian chỉ sáu tuần lễ, người ta đã xuất…

dog-and-a-bone

THẢ MỒI BẮT BÓNG

TẢN MẠN CUỐI TUẦN (Góc nhìn của một người ngoài đảng) THẢ MỒI BẮT BÓNG Chuyện kể về một con thú bắt được một con mồi, nó trèo lên chỗ…

Thích quang Duc

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Nước Việt Nam ta là một nước đa sắc tộc và cũng đa tôn giáo. Chưa nói đến sắc tộc, chỉ riêng tôn giáo thôi…

Paph. micranthum

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum globulosum Z.J. Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Paphiopedilum micranthum Tang & Wang, đương nhiên là một trong những khám phá…

Công chức

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Bộ máy công quyền phình to, theo thiển nghĩ của tôi, ngoài những nguyên nhân gì đó, nó cũng có một nguyên nhân thuộc về lịch…