Bộ đội 17

TÂM BẤT THIỆN

TÂM BẤT THIỆN   Tâm bất an thì ảnh hưởng đến thân xác của mình. Tâm bất thiện thì dễ dẫn đến hành động bất lương.   Vạn vật trong…

Ngậm miệng

NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN

NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN   Thực tình tôi cũng không biết đóng góp ý kiến gì vào các văn kiện đại hội 13 vì tôi không có lý luận. Mà…

Brassavola nodosa

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG LOÀI LAN

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG LOÀI LAN (Tiếp theo) Bản thân các công cụ để sản xuất hàng triệu hạt lan trong một trái, hoa lan tập trung phấn hoa của…

Làng quê mới

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo và hết) Phần 5: Bỏ học vì đói   Đói! Năm 1956 lại đói, tuy không trầm trọng như tháng Ba năm…

Làng Phú lễ

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo) Phần 4: Hầm bí mật   Làng tôi vẫn sống yên bình từ tháng Tám, 1945; mặc dù Việt Minh và quân…

Làng

SỐNG Ờ LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

SỐNG Ờ LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo) Phần ba: Ba trận càn   Từ ngày Pháp đánh chiếm tỉnh tôi, tôi đã phải trải qua ba trận càn. Trận…

Odontoglossum cirrhosum

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN

PHẨN 3 – LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN  Luật bảo tồn mới hiện nay có hiệu lực bởi nhiều chính phủ, trong đó có cấm việc khai thác bừa…

Dam cuoi

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Tiếp theo)   Làng tôi cách thị trấn tỉnh lị có mười bảy cây số. So quãng đường thì khoảng cách ấy cũng chỉ…

Cây gạo và miếu thờ

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG

SỐNG Ở LÀNG, CHẾT Ở LÀNG (Phần 1)   Trước cuộc Cách mạng tháng Tám, chín mươi phần trăm dân Việt Nam ta sống trong các làng xã. Làng được…

Ben 8

SỰ GIỮ NƯỚC CỦA CÂY LAN

LAN CHÂU Á  SỰ GIỮ NƯỚC CỦA CÂY LAN Việc giữ nước là điều kiện ưu tiên cho tất cả các loài lan biểu sinh và một đặc tính cố…