Norman Morrison

CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN Từ tháng 11 năm 1965 đến cuối năm 1967 tại nước Mỹ có 10 người đã tự thiêu, trong đó…

P. venustum

Paphiopedilum venustum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum 38) Paphiopedilum venustum (Wallich ex Sims) Pfitzer Tên cũ Cypripedium venustum Wallich ex Sims Cùng tên Stimegas venustum (Wallich ex Sims) Rafinesque Cordular venusta (Wallich ex…

Bộ đội

THÓI VÔ CẢM

CÂU CHUYỆN HÔM NAY THÓI VÔ CẢM Thái độ vô cảm là sự thờ ơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Sự vô cảm giữa hai con người, đôi…

Biển đông

CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI Tôi viết bài này sẽ có một số người không thích, nếu không nói là ghét. Vì sao ư? Vì tôi…

Paph. spicerianum

Paphiopedilum spicerianum

Paphiopedilum spicerianum (Master & T. Moore) Pfitzer Tên cũ Cypripedium spicerianum Masters & T. Moore Cùng tên Cordula spiserianum (Reichenbach fil. [sic.] Rolfe Dẫn nhập Vào mùa thu năm 1878,…

Giảm nghèo

NGHÈO BỀN VỮNG

CÂU CHUYỆN HÔM NAY “NGHÈO BỀN VỮNG” Nói trước, tôi không hề có ý định vơ đũa cả nắm, cũng không có ý định nói xấu những gia đình còn…

Paph. druryi

Paphiopedilum druryi

Paphiopedilum druryi (Beddome) Stein Tên cũ Cypripedium druryi Bedome Đồng âm Cordula druryi (sic.) (Bedome) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum druryi được bà J. A. Brown phát hiện vào khoảng năm,…

Ảo tưởng

XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG

CÂU CHUYỆN HÔM NAY XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG Nước Việt Nam có nghèo không? Tôi đặt câu hỏi như vậy, khó có một câu trả lời chính xác, phải không…

Paph. esquirolei

Paphiopedilum esquirolei forma virife

Paphiopedilum esquirolei forma virife (Gruβ & Röth) Braem & Chiron Có một số cây Paph. esquirolei thuộc loại sinh sản vô tính với màu của hoa không nhất định. Khi…

Tranh lợn

Năm Hợi nói chuyện Con heo

Năm Hợi nói chuyện Con heo          Lợn (heo), từ vài ba ngàn năm trước đã được thuần dưỡng và chăn nuôi ở nước ta. Ở thôn quê một thời…