Loài lan sống ở môi trường ôn đới

Loài lan sống ở môi trường ôn đới

Trong những vùng ôn đới có nhiệt độ mát mẻ hơn của thế giới, lan mọc trên đất hay trong đống lá bao phủ cánh rừng. Rừng ôn đới không…

da-dieu-chau-phi

NHAI LẠI

NHAI LẠI. Báo chí chính thống của cái nước Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu này gần đây cũng đã thấy có phần khởi sắc. Trên các trang báo đã…