Cypripedium corrugatum

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG 3 – CÁC GIỐNG LAN HÀI. GIỐNG CYPRIPEDIUM Cypripedium corrugatum Franch Có quan hệ gần với C. tibeticum, tên của loài này có lẽ…

brutality-5

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN CẢNH SÁT VIỆT NAM CÓ NHU NHƯỢC?  Là một công dân, thì ai cũng như ai, chỉ khác cái nghề, cái nghiệp mà người đó đa…

Cypripedium cordigerum

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG 3 – CÁC GIỐNG LAN HÀI. GIỐNG CYPRIPEDIUM  Cypripedium cardiophyllum Franch (Xem C. debile Reichb.) Cypripedium cathayanum Chien. (Xem C. japonicum Thunb.) Cypripedium chinense…

nguyen-mong-tan-cong-tay-ha

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN BÀI 1: GỞI ÔNG NHÀ VĂN. Tôi đã từng đọc các tác phẩm văn học của ông. Mỗi khi đọc tôi lại cảm nhận được khí…

Cypripedium candidum

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG 3 – CÁC GIỐNG LAN HÀI. GIỐNG CYPRIPEDIUM Cypripedium canadense Michx. (xem mô tả loài Cypripedium reginae Walt)  Cypripedium candidum Muhl. ex Willd. Bạn…

Khoa-friends-6-C.jpg

TỰ TRÀO

TỰ TRÀO   Thằng chẳng ra thằng, ông chẳng là ông, Thời trai trẻ ruổi rong trung, nam, bắc Nóng bức In-đô, rét run bắc cực, Xa nhà, đi đủ…

Cypripedium californicum

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS CHƯƠNG 3 – CÁC GIỐNG LAN HÀI. GIỐNG CYPRIPEDIUM Loài Cypripediun calceolus var ariegatum và Cypripedium californicum Loài Cypripedium calceolus var. variegatum Falk. (xem bài…

ohnson & Thieu

TẢN MẠN CUỐI TUẦN.

TẢN MẠN CUỐI TUẦN. “ĂN CƠM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ”. Lời nói đầu. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ xâm lược, khi tôi còn ở miền bắc,…

Cypripedium calceolus v pubscens

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS

LAN HÀI – SLIPPER ORCHIDS. CHƯƠNG 3 – CÁC GIỐNG LAN HÀI. GIỐNG CYPRIPEDIUM. Loài Cypripediun caceolus L. (Tiếp theo) kentuckiense Reed là thể thứ ba trong loài phức hợp….