Du học

NHỮNG CON TIN

NHỮNG CON TIN   Hiện nay tại nước Mỹ có trên một triệu du học sinh từ khắp năm châu đến để mong thâu nhận được một nền khoa học…

Án giáo dục

NHỮNG THẰNG HÈN

NHỮNG THẰNG HÈN   Nhiều đứa là chủ mưu trong một số vụ án như vụ án sửa bài thi nâng điểm ở Hòa Bình, ở Sơn La, khi ra…

P. ooii

Paphiopedilum ooli

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 86) Paphiopedilum ooli Koopowitz Dẫn nhập Paphiopediulum ooli là một trong một những loài hiện bổ sung cho giống Paphiopedilum, loài này đã được…

Bà cháu

LẠI HỎI TẠI SAO?

LẠI HỎI TẠI SAO?   Trong những năm chiến tranh gian khổ. Người dân sống ở miền bắc có cuộc sống nghèo và khổ thực sự, về vật chất thì…

Gia đình

CHỊ EM CHÚNG TÔI

CHỊ EM CHÚNG TÔI   Chị gái tôi năm nay 95 tuổi, sống với anh rể tôi cũng tuổi đó. Anh trai tôi năm nay 91 tuổi, sống với chị…

Du học

TẠI SAO, NHỮNG ĐỨA CON?

TẠI SAO, NHỮNG ĐỨA CON?   Trên phương tiện thông tin đại chúng, chẳng mấy ngày là không có tin tức về những đứa con, ta tạm liệt chúng vào…

P. kolopakingii

Pahiopedilum kolopakingii

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 85) Pahiopedilum kolopakingii Fowlie Trùng tên Paphiopedilum kolopakingii Fowlie, lapsus calami Dẫn nhập Lần đầu tiên người ta tìm thấy loài lan Paphiopedilum kolopakingii…

Bộ đội VN

CHÂN CHÍNH VÀ GIẢ HIỆU

CHÂN CHÍNH VÀ GIẢ HIỆU   Tiếc thiệt! Những năm 1990 trở về trước, phong trào cộng sản mạnh xiết bao. Các nước XHCN Đông Âu, sau chiến tranh thế…

Radar RV-02 & P-18M VN

THÓI TRỊCH THƯỢNG

THÓI TRỊCH THƯỢNG   Trước ngày cách mạng năm 1945 thành công, người nghèo không chỉ sống trong sự thiếu thốn về vật chất mà còn phải khom lưng trước…