Notylia bicolor

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Notylia Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Có 56 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ và Trinidad. Lan biểu sinh nhỏ,…

Sách chessboard

NGỒI CHẦU RÌA

NGỒI CHẦU RÌA Cách nay hai năm lão đã được Tổng Công ty Điện lực miền nam cấp cho cái chứng chỉ, rằng lão đã tồn tại ở trên đời…

Ngụy 11

LÃO HIỂU KHÁC

LÃO HIỂU KHÁC Thế giới xưa nay chưa khi nào được yên ổn. Vì sao thế? Lão chỉ nói gọn một câu, đó là thế giới, nói tổng quát là…

Bộ đội ra trận

VŨ KHÍ NÀO ?

VŨ KHÍ NÀO ? Chẳng có thứ vũ khí nào mạnh bằng tinh thần của một dân tộc, tinh thần ấy thể hiện ở mỗi người ra trận bảo vệ…

Mỹ & nô lệ

ĐỪNG TƯỞNG BỞ, KHÓ LẮM ĐẤY!

ĐỪNG TƯỞNG BỞ, KHÓ LẮM ĐẤY! Hôm trước lão viết bài “Kế hoạch Anglo Saxon”, kể về âm mưu của những kẻ ác thuộc chủng tộc Anglo Saxon, muốn tiêu…

Anglo saxon 3

KẾ HOẠCH ANGLO SAXON

KẾ HOẠCH ANGLO SAXON Không dưới ba lần, lão đã từng đề cập đến chuyện thế lực ngầm ở Mỹ và Anh đang có kế hoạch làm giảm dân số…

Điện Lao cai

HAI ÔNG BA

HAI ÔNG BA Trên quãng đường công tác trong nhà nước của lão, lão may mắn được là nhân viên dưới quyền của hai ông Ba. Ông thứ nhất là…

IMG_20210314_094653_443 copy

NHƯ LÃO ĐÂY

Nhân ngày “Nhà Thơ Việt Nam” (15 tháng Giêng), lão có bài thơ đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ giữa ba ông cháu của lão. Số bài dự thi…

Ucraina & lính đánh thuê

KHÔNG XỨNG ĐÁNG!

KHÔNG XỨNG ĐÁNG! Cụ Hồ của chúng tớ dạy rằng, “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng…