Brassavola – Bộ ảnh sưu tầm

Brassavola-wall_armando03_800

Brassavola wall armando (Tên do người trồng đặt)

Theo khuyến cáo của bạn Phạm Thanh Hải thì cây này phải gọi là Brassocattleya (Bc.) Maikai mayumi mới đúng.

One comment

  1. Mình tôn trọng tác giả nên giữ nguyên tên họ đã đặt. Chú ghi nhận để tham khảo. Cảm ơn cháu.

Comments are closed.