Phản quốc

đưa và nhận hối lộ

PHẢN QUỐC

Thánh Ignatius Loyola * nói: “Trong một pháo đài bị bao vây, mọi sự bất đồng đều là phản quốc”

Liên hệ với câu nói trên của Thánh Ignatius (những người Công giáo Việt Nam thường gọi là Thánh I-nhã), tôi thiết nghĩ hiện nay có hai nhóm người chúng ta nên khép họ vào tội phản quốc – Những kẻ tham nhũng và những kẻ gieo rắc cái chết từ từ cho nòi giống.

Cũng không phải nói ngoa, cả dân tộc ta đang sống trong một pháo đài và về mặt nào đó cũng đang bị bao vây bởi những thế lực không muốn cho đất nước ta vươn lên, kìm hãm chúng ta trong vòng cương tỏa của họ, làm suy yếu dân tộc ta và cuối cùng là thôn tính chúng ta nếu cả dân tộc ta không còn ý chí quật cường.

Ấy thế mà, trong nội bộ, có những kẻ, không chỉ là bất đồng mà là đang chống lại nhân dân bằng tình trạng tham nhũng và khuyến khích tham nhũng. Ai là những kẻ tham nhũng? Chính là một nhóm người có chức có quyền, bởi vì chỉ những người đó, bất kể ở cương vị nào – lợi dụng chức vụ, lợi dụng quyền hành để cuối cùng là nhũng nhiễu để làm lợi cho mình. Trong một bài viết trước đây tôi cũng đã đề cập đến những kẻ khuyến khích sự tham nhũng. Đó chính là một số người được gọi là “doanh nhân” (trong và ngoài nước) nhưng là những doanh nhân không trung thực, bỏ tiền của, bỏ công sức mong sao làm thoái hóa một bộ phận công chức để tạo dựng nên cho mình một nhóm người thường xuyên giúp họ dành được những thương vụ béo bở hơn, đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Ngoài hai nhóm này, còn có một số người đứng bên ngoài cổ súy cho sự tham nhũng – ngoài mặt thì họ chê bai cái đất nước này “tình trạng tham nhũng tràn lan” để làm mất uy tín dân tộc ta trong con mắt người ngoài nước, mặt khác thì họ chẳng muốn tham nhũng bị loại bỏ, vì như vậy thì đất nước này không thể suy yếu đi như họ mong muốn.

Cả ba nhóm người này nên ghép họ vào tôi phản quốc vì họ đã tạo nên sự bất đồng, bất mãn trong đất nước này.

Nhóm thứ hai, là những kẻ hoặc vô tình hoặc cố ý thực hiện những mệnh lệnh từ bên ngoài, chuyển vào trong nước những chất độc hại trong chăn nuôi, trong cấy trồng cây trái mà ai ai cũng từng nghe nói, ai ai cũng e sợ cho bản thân mình, cho các thế hệ con cháu minh. Kẻ ra lệnh là những kẻ giấu mặt, chỉ đưa ra những mồi nhử cho những kẻ tham tiền thực hiện những biện pháp làm cho nòi giống chúng ta ngày một suy yếu đi đặng dễ bề cho mưu đồ thôn tính của họ. Vậy thì những kẻ thực hiện trực tiếp, những kẻ tiếp tay hoặc làm lơ để họ thực hiện đều nên ghép họ vào tội phản quốc, vì chính họ cũng đang tạo nên sự bất đồng và bất bình trongg xã hội.

Chắc có người bảo tôi đang mắc chứng bệnh “đao to búa lớn”, cũng được đi, chẳng qua chỉ vì thích câu nói của Thánh Ignatus mà tôi nói thế. Nhưng tôi hỏi bạn, bạn có muốn quét sạch những kẻ đó khỏi cộng đồng dân tộc chúng ta không?

Tháng 12/2015

Ph.T.Kh

*Thánh Ignatus Loyola là Linh mục dòng Tên của giáo hội Công giáo. Sinh năm 1491, mật ngày 31/7/1556

Hoi lo
Hoi lo