Lan Dendrobium speciosum

Lan Dendrobium speciosum

Lan Dendrobium speciosum

Tên Việt: Chưa tìm thấy. Có nơi gọi là Dendro Úc.

Giả hành to, dài 30-60 cm, to 2-6 cm, hình thành những cụm lớn. Có 2-6 lá, lá dai và không rụng theo mùa, dài 4-25 cm, rộng 2-4 cm. Vòi hoa phát xuất từ đỉnh giả hành, thẳng đứng hoặc nằm ngang, dài 60 cm, có tới 100 hoa. Hoa màu trắng kem hoặc vàng, hoa to 2,5-5 cm. Rất khác nhau trong cùng một loài vì phạm vi của nó khá rộng và có một số biến loài đã được ghi nhận.

Là thạch lan, có một số trường hợp là lan biểu sinh, ở những khu vực mưa quanh năm, trên độ cao 0-1.200 m, ở Australia.

Lan Dendrobium-speciosum-var-speciosum-Georges
Lan Dendrobium-speciosum-var-speciosum-Georges