MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI GIÀ

Dykia

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI GIÀ

 

Xuân lại đang về đó nữa a?

Chúa xuân đâu cản được tuổi già

Tạo hoa bày chi trò bỡn cợt

Đường lên tiên giới có còn xa?

 

Lại thêm một tết chẳng bày hoa

Một nhánh phong lan cũng gọi là…

Con trẻ phương trời xa mù tắp

Quanh đi quẩn lại vợ chồng già.

 

Tết Bính Thân, 2016

Brassavola
Brassavola