Mô tả và cách trồng lan Laelia

Laelia-rubescens

Mô tả và cách trồng lan Laelia

Cùng giống: Schomburgkia Lindley

Tông: Epidendrum

Tông phụ: Laeliinae

Phân bố: Trên 20 loài từ Mexico đến Trung Mỹ

Lan biểu sinh hoặc thạch lan. Giả hành đôi khi có cuống, hình cầu đến hình gậy bóng chầy, hai bên bị bóp lại, mặt ngoài giả hành phẳng có khía, được bao bọc bởi lớp vỏ lụa. Có 1-3 lá trên đỉnh. Lá dai, phiến lá dầy, đôi khi có pha màu đỏ tía. Vòi hoa ngắn, các hoa thường tập trung ở đỉnh vòi hoa. Hoa nở úp xuống hoặc ngửa lên, màu hoa nổi bật, đôi khi có hương thơm. Các lá đài và cánh hoa phẳng, không theo quy ước, tương tự nhau hoặc các lá đài nhỏ hơn. Riềm hoa đôi khi gợn sóng. Môi chia làm ba thùy, bẹt hoặc cong lên. Riềm môi cứng hoặc gợn sóng. Khối phấn 8.

Vừa qua đã có nhiều thay đổi trong việc đặt tên của nhóm lan này. Tiếp theo việc phân tích ADN, các loài của Brasil trước đây nằm chung trong giống Laelia, trong một thời gian dài cho thấy không có quan hệ gần gũi với các loài thuộc giống này ở Mexico và Trung Mỹ, vì vậy đã chuyển chúng sang Sophronitis. Hầu hết các loài thuộc Schomburgkia mà trong đó có một số được mô tả như là Laelia, đã được chuyển sang nhóm Schomburgkia (một số khác lại chuyển sang Myrmecophila). Điều này cũng còn chờ sự công nhận chung.

Các loài thuộc Laelia (kể cả những loài vừa qua đã được công nhận và những loài hiện nay trong các giống khác), đã được đưa vào trong lai tạo chéo với các giống có quan hệ như với Cattleya Brassia.

CÁCH TRỒNG

Hầu hết có thể được trồng trong môi trường nhiệt độ trung bình, với chất trồng gồm hỗn hợp với các mảnh cây to. Chúng cần bóng râm nhẹ, và cần để cây khô giữa hai kỳ tưới nước, như vậy sẽ kích thích cho cây ra hoa. Sau khi cây ra hoa thì giữ cho cây khô hơn, nhưng phải khô hoàn toàn, nếu không giả hành sẽ bị hư hại. Nếu muốn thay chậu thì phải chờ cho đến khi có chồi mới xuất hiện.

Lan Laelia albida

Lan laelia anceps var anceps

Lan Laelia autumnalis

Lan Laelia autumnalis

Lan Laelia splendida

Lan Laelia undulata

Lan Laelia-albida