NẾU

dem trang

NẾU

 

Nếu biết đồng sẽ hạn

Nếu biết trời không mưa

Anh đã lùa hết nắng

Sang xứ sở sương mù

 

Nếu biết em sợ nắng

Anh đã gọi mây về

Cho mắt em dịu lại

Cho mát đường em đi

 

Nếu biết em trằn trọc

Từng đêm, từng đêm hè

Lên đồi cao gom gió

Anh chuyển vào đêm khuya

 

Nếu biết đời chỉ vậy

Ở lại chốn hư vô

Anh là mây là gió

Anh sẽ là thiên thu./.

 

25/4/2016

Ph. T. Kh

Đêm trăng xám.

Đêm trăng xám.

Nắng quái chiều hôm.

Nắng quái chiều hôm.

Add a Comment

Your email address will not be published.