60 cây lan được giải thưởng quốc tế 5/2016 (Phần 6)

Paph. rothschildianum

60 cây lan được giải thưởng quốc tế 5/2016 (Phần 6)

Tên lan: Paphiopedilum rothschildianum ‘Howard P. Martin’

Giải thưởng: First Class Certificate (FCC/AOS) của Hội Ho alan Hoa kỳ (92 points)

Chủ nhân: Howard P. Martin

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày: 09/04/ 2016

Ghi sổ số: 20162464

Có ba hoa rất nổi bật và 1 nụ trên một vòi hoa dài 53 cm; Các lá đài màu lục nhạt, với những đườngb kẻ sọc màu máu bò; Riềm của  cánh hoa gợn song, có lông cũng với màu lục nhưng đậm hơn, với những chấm màu máu bò tập trung một chỗ rồi thành những sọc; Túi hoa màu máu bò đậm, với những đừng gân cùng màu nhưng đậm hơn.

 Paphiopedilum rothschildianum ‘Howard P. Martin’.

 

Tên lan: Sarcochilus Bernice Klein x Sarcochilus Fitzhart

Giải thưởng: Highly Commended Certificate (HCC/AOS) của Hội hoa lan Hoa kỳ (77 points)

Chủ nhân: James G. Morris

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày:09/04/ 2016

Ghi sổ số: 20162463

Có 15 hoa và 1 nụ bố cục rất đáng yêu trên hai vòi hoa uốn cong; Các lá đài và cánh hoa màu trắng, ở tâm khảm màu rượu vang đỏ, và một chút đốm cùng màu rượu vang ngả màu hoa cẩm chướng; Môi hoa giống cái túi, màu vàng kim, thùy bên màu rượu vang đỏ.

Sarcochilus Bernice Klein x Sarcochilus Fitzhart.

 

Tên lan: Leptotes bicolor ‘Sheri A’

Giải thưởng: Award of Merit (AM/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (80 points)

Chủ nhân: Douglas Kubo

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày: 09/04/ 2016

Ghi sổ số: 20162469

Có 6 hoa xòe ra như hình sao và 1 nụ trên bốn vòi hoa; Các lá đài và cánh hoa màu trắng tinh khiết; Môi trắng, các thùy bên của môi màu lục nhạt, thùy giữa màu đỏ tía, đầu ngoài màu trắng.

Leptotes bicolor ‘Sheri A’.

 

Tên lan: Phalaenopsis bastianii ’Joan’

Giải thưởng: Certificate of Cultural Merit (CCM/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (84 points)

Chủ nhân: Joan Gunn

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày:09/04/ 2016

Ghi sổ số: 20162465

Có 164 hoa và 29 nụ trên 37vòi hoa có phân nhánh, toàn bộ trên một cây có kích thước 59 x 47 cm, được trồng trong một cái chậu nhựa 15 cm; Các lá đài và cánh hoa màu trắng, hòa với màu xanh nhạt, và những sọc màu đỏ thắm; Trụ hoa màu trắng.

Phalaenopsis bastianii ’Joan’.

Add a Comment

Your email address will not be published.