NHỮNG CÂY LAN ĐOẠT GIẢI – PHẦN 2 (A)

Cattleya

Những cây lan được giải thưởng quốc tế – Phần 2

  • Cattelya Garrett Collins ‘Somerset’

Cattleya Little Dipper x Cattleya Mini Purple

Giải thưởng: Award of Merit (AM/AOS) Hội Hoa lan Hoa kỳ (83 điểm)

Chủ nhân: Cheryl Phillipson

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày: 01/06/ 2016

Ghi sổ số: 20162477

Có 9 hoa trên bốn vòi hoa; Các lá đài và cánh hoa màu trắng pha màu hoa oải hương; Các lá đài loe giống hình chiếc kèn trumpet, màu đỏ đậm; Môi màu trằng, ở giữa pha màu hoa oải hương, đầu môi màu đỏ đậm; Trụ và nắp phấn hoa màu trắng, có sọc màu hoa oải hương.

  • Paphiopedilum Robinianum ‘Somerset’

Paphiopedilum lowii x Paphiopedilum parishii

Giài thưởng: Highly Commended Certificate (HCC/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (75 điểm)

Chủ nhân: Cheryl Phillipson

Người chụp hình: Ramon de los Santos

Ngày: 01/06/ 2016

Ghi sổ số: 20162478

Có 10 hoa và 6 nụ được sắp xếp hài hoa trên bốn vòi hoa; Các lá đài có màu lục nhạt xỉn đồng thời nổi những gân màu lục đậm hơn; Các cánh hoa hơi xoắn lại, cũng màu lục nhạt, khảm và đường gân màu hồng, có những đốm màu đỏ bầm; Túi (mũi hài) màu xanh trên nền màu trái dái ngựa.

  • Phalaenopsis Reyoung Butter ‘Stone River’

Phalaenopsis Reyoung Gold x Phalaenopsis Chian Xen Pearl

Giải thưởng: Highly Commended Certificate (HCC/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (78 điểm)

Chủ nhân: Stones River Orchids

Người chụp hình: Marcus Valentine

Ngày: 21/05/ 2016

Ghi sổ số: 20163675

Có 12 hoa và 7 nụ, bố trí cân xứng trên hai vòi hoa; Các lá đài và cánh hoa màu vàng, khảm lấm tấm màu đỏ tía, chấm màu hạt dẻ, hoa kề hoa; Môi trắng, thùy bên màu đỏ, có sọc  như màu hoa vân anh, Thùy giữa của môi màu đỏ phầu đáy màu vàng chanh.

  • Phalaenopsis I-Hsin Bright Star ‘Stone River’

Phalaenopsis I-Hsin Sunflower x Phalaenopsis I-Hsin Amy

Giải thưởng: Highly Commended Certificate (HCC/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (77 điểm)

Chủ nhân: Stones River Orchids

Người chụp hình: Marcus Valentine

Ngày: 21/05/ 2016

Ghi sổ số: 20163676

Có 19 hoa trên một vòi hoa có phân nhánh; Hoa màu trắng, các lá đài và cánh khảm màu vàng sáng trên hai phần ba; Môi có đốm màu hạt dẻ ở chân, Riềm của thùy bên của môi màu vàng kim đậm, thùy giữa khảm màu vàng kim ở hai phần ba tính từ chân; Trụ và nắp phấn hoa màu trắng.

  • Cypripedium parviflorum var. pubescens ‘Mojo’

Giải thưởng: Award of Merit (AM/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (81 điểm)

Chủ nhân: Dave Miller

Người chụp  hình: Katie Payeur

Ngày: 21/05/ 2016

Ghi sổ số: 20165042

Có hai hoa được cắt từ một trong hai cây đã phát triển; Các lá đài màu xanh lá cam, có những đường kẻ màu máu bò đều dặn trên hai phần ba; Các cánh hoa màu xanh vàng có đường xoắn ốc, nhìn từ trong ra ngoài đều thấy, túi (mũi hài) trông bóng

  • Paraphalaenopsis Simone Spiess ‘Robin’s York’

Paraphalaenopsis Ponce es Ponce x Paraphalaenopsis laycockii

Giải thưởng: Judge’s Commendation (JC/AOS) của Hội Hoa lan Hoa kỳ (0 điểm)

Chủ nhân: Sandra Marcos

Người chụp hình: Katie Payeur

Ngày: 21/05/ 2016

Ghi sổ số: 20165043

Có 6 hoa sắp xếp đẹp trên một vòi hoa, màu chủ đạo là trắng; Các lá đài và cánh hoa khảm màu hoa oải hương, ở tâm màu hồng ; Môi có ba thùy có đường kẻ màu hoa vân anh chuyển dần sang màu vàng quế ở các thùy bên, đầu mút của thùy giữa màu hồng.

Nguồn: Hội Hoa lan Hoa kỳ

Kỳ sau: Những cây lan đoạt giải phần 2 (tiếp theo)

Add a Comment

Your email address will not be published.