Ngỗng trời – Greylag Goose – Anser anser (Linnaeus, 1758)

Ngỗng trời - Greylag Goose

Họ vịt – Anatidae

Tình trạng bảo tồn: Không.

Sinh cảnh: Hồ, sông lớn. phụ lưu sông, chỉ phân bõ ở vùng đất thãp. thường đi theo đàn.

Phân bố: Loài trú đông hiếm, phân bố tại Đông Bắc, trước đây có ghi nhận tại Bắc và Trung Trung Bộ (có thể gặp ở một số khu Vực ven biên Hải Phòng. Quảng Ninh).

Mô tả: 78 – 90 cm. Cá thể trưởng thành: Thân nâu xám nhạt với phần đầu và cổ nhạt hơn, có điểm các sọc đen nhỏ, mỏ và chân hồng nhạt. Khi bay, phần trên cánh xám. phần dưới cánh nhạt hơn.

Con non: Mỏ và chân nhạt hơn, các sọc nâu xám trên cơ thể nhạt hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published.