SUY TÍNH LÀM CHI

Blc. Golden slipper

SUY TÍNH LÀM CHI

Tuổi già há phải vẫn còn son?

Suy tính làm chi mất với còn

Bầu trời lồng lộng che chi nổi

Bởi cái bàn tay bé cỏn con!

 

Sống ở trên đời tám chục năm

Khi thì lên bổng lúc xuống trầm

Đói cơm rách áo đôi ba bận

Sáng mãi trong lòng một chữ “Tâm”

 

Bạn hỏi tôi giờ sống ra sao

Có còn mong ước được thanh cao?

Rằng lo dịch sách chơi mà học

Một đóa phong lan – vẫn thuở nào.

 

Thôi thế thì thôi kể cũng vui

Đếm ngày đếm tháng để mà chơi

Bận chi sống chết trên đời nhỉ?

Sống, chết chỉ là một thoáng thôi./.

 

Tháng Vu Lan, 2016

Ph.T.Khoa

Add a Comment

Your email address will not be published.