Uyên Ương – Mandarin Duck – Aix galericulata (Linnaeus, 1758)

Uyên Ương

Tình trạng bảo tồn: Không.

Sinh cảnh: Ao, hồ nước ngọt, phân bố lên đến độ cao 400 m

Phân bố: Loài trú đông hiếm tại Đông Bắc (VQG Ba Bể, lang thang qua Tây Bắc.

Mô tả: 41- 49 cm.

– Con trống: Đầu to, mỏ đỏ hồng. viền mắt trắng rộng, hai bên dưới đầu điểm dải lông vũ vàng cam rộng, hai bên đầu cánh màu vàng cam dựng thẳng, ngực đen nâu điểm hai sọc trắng nhỏ hai bên. phần còn lại phía dưới cơ thể trắng.

– Con mái: Đầu xám nhạt với dải trắng nhỏ sau mắt, phần trên cơ thể xanh nâu tối, họng và phần giữa bụng trắng nhạt, dưới đuôi trắng, ngực và hai bên sườn nâu tối điểm các sọc trắng nhạt rộng, mỏ xám tối với đầu mép mỏ xám nhạt.

– Con non Toàn thân nâu đậm hơn, sọc trắng trên ngực và hai bên sườn nhạt hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published.