Vịt lưỡi liềm – Falcated Duck – Anas falcata (Georgi, 1775)

Vịt lưỡi liềm - Falcated Duck - Anas falcata (Georgi, 1775)

Tình trạng bảo tồn: Sắp bị đe dọa (IUCN. 2012)

Sinh cảnh: Hồ, các vùng đầm lầy ở nơi đất thấp

Phân bố: Loài trú đông hiếm đến không phổ biến tại Đông Bắc. Trung Trung Bộ (có thể gặp ở VQG Xuân thủy, khu BTTN Thái Thụy).

Mô tả: 48 – 54 cm.

Con trống: Đầu xanh đen đậm với đỉnh đầu và hai bên má tím, phần lớn cơ thể xám nhạt, cổ họng trắng, mảng đen lớn nằm sau mảng trắng phía dưới đuôi. Khi bay: Phần trên cánh xám nhạt tương phản với xanh đen ở cánh thứ cấp.

Con mái: Gần giống con mái của loài vịt đầu vàng với mỏ xám tối, nhỏ và tương đối dài, đầu nâu xám nhạt. ngực và hai bên sườn nâu điểm các viền đen nhạt. Khi bay: Toàn hộ cánh thứ cấp đen, phần dưới cánh xám nhạt.

Con non: Gần giống con mái nhưng phân nâu trên cơ thể hung nhạt.

Add a Comment

Your email address will not be published.