TỰ TRÀO

Khoa-friends-6-C.jpg

TỰ TRÀO

 

Thằng chẳng ra thằng, ông chẳng là ông,

Thời trai trẻ ruổi rong trung, nam, bắc

Nóng bức In-đô, rét run bắc cực,

Xa nhà, đi đủ nam, bắc, tây, đông.

 

Tuổi già chưa biết chả phượng nem công.

Ngày ba bữa phải ăn lo giữ sức,

Trang phục xấu nhưng cũng là đủ mặc,

Tiền không nhiều cũng tạm đủ tiêu dùng.

 

Mọi thứ hẹp, chỉ có nhà là rộng,

Lầu cũng cao, tài trí lại không cao,

Người thân xa, bạn hữu cũng biếng vào,

Cửa rộng mở, nhưng tường cao kín cổng.

 

Ta như kẻ lạc loài và cô quạnh,

Đêm có dài mới biết lắm mộng mơ,

Sống có lâu mới học hết chữ “ngờ”,

Cuộc sống thực mà sao như ảo ảnh.

 

Đời là thế, thôi cũng ừ là thế !

 

Tháng Ba 2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.