Vịt trời – Spot-billed Duck – Anas poecilorhyncha Forest

SpotbilledDuck_India_AnvitaParanjpe-600x363

Tình trạng bảo tồn: không

Sinh cảnh: Các vùng đầm lầy, hồ, sông lớn, đồng cỏ ngập nước, phân bố đến độ cao 800 m

Phân bố: Loài định cư, tương đối phổ biến tại Đông Bắc (VQG Xuân Thủy, khu BTTN Thái Thụy, Tiền Hải, Nghĩa Hưng), Bắc, Trung Trung Bộ và Nam Bộ.

Mô tả: Là loài vịt lớn có kích thước từ 55 – 63 cm, mỏ đen với chóp mỏ vàng, thân vằn nâu, đầu và cổ xám nhạt, viền mắt và đỉnh đầu nâu tối. Con trống có chấm đỏ trên sống mũi, trong khi đó con mái con non không có và các chấm dưới bụng thường nhỏ hơn. Sinh sản quanh năm, thường đẻ từ 6 – 14 trứng.

Một số hình ảnh đẹp của loài vịt trời Spot-billed Duck

Add a Comment

Your email address will not be published.