Những cây lan được giải thưởng quốc tế 5/2017 – Phần 1

mFmZZgAl

Hai mươi cây lan đoạt giải thưởng của Hội hoa lan Hoa kỳ (AOS) tháng Năm 2017

Cây số 1:

Paphiopedilum Temptation ‘Wacousta’

Paphiopedilum kolopakingii x Paphiopedilum philippinense

FCC/AOS (90 điểm)

Chủ nhân: Dorothy Barnett

Người chụp ảnh: Katie Payeur

Ngày: 20, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172649

Cây số 2:

Vandachostylis Sasicha ‘Harumi’

Vanda Varut Fuchsia x Rhynchostylis coelestis

AM/AOS (80 điểm)

Chủ nhân: Andrew Okada

Người chụp hình: Michael Blietz

Ngày: 16, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173032

Cây số 3:

Dendrobium Aridang Blue ‘XOXO Joyce’

Dendrobium Singapore White x Dendrobium Burana Angel

AM/AOS (81 điểm)

Chủ nhân: Jamie and Jackie Lawson

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5,  2017

Ghi sổ thưởng No: 20172363

Cây số 4:

Cyrtopodium flavum ‘Brad’s Neon Dream’

AM/AOS (85 điểm)

Chủ nhân: Brad Mockley

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172262

Cây số 5:

Cattleya Love Knot ‘Sampan’

Cattleya sincorana x Cattleya walkeriana

HCC/AOS (76 điểm)

Chủ nhân: Sally Pancoast

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172263

Cây số 6:

Rhyncholaelia digbiana ‘Springwater’

AM/AOS (84 điểm)

Chủ nhân: Springwater Orchids & Thanh Nguyen

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172259

Cây số 7:

Rhyncholaelia digbiana ‘Springwater’ Frilly Lady

HCC/AOS (78 điểm)

 

Chủ nhân: Springwater Orchids & Thanh Nguyen

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172260

Cây số 8:

Zygolum Louisendorf grex ‘Frank Houser’

Zygosepalum labiosum x Zygopetalum Artur Elle

AM/AOS (80 điểm)

Chủ nhân: Ellyn Cavin

Người chụp hình: Ernie Walters

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172261

Cây số 9:

Paphiopedilum Samantha Lowry ‘Orchid Konnection Too’

Paphiopedilum Ho Chi Minh x Paphiopedilum delenatii

HCC/AOS (78 points)

Chủ nhân: Orchid Konnection

Người chụp hình: Karl Siegler

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172666

Cây số 10:

Psychopsis Mandenhall ‘Yellow Butterfly’

Psychopsis Butterfly x Psychopsis papilio

AM/AOS (81 điểm)

Chủ nhân: Kay Backues

Người chụp hình: Karl Siegler

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20172667

Cây số 11:

Encyclia Osmantha ‘Karl Siegler’

HCC/AOS (76 điểm)

Chủ nhân: Max Thompson & Bryon Rinke

Người chụp hình: Karl Siegler

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng  No: 20172668

Cây số 12:

Phalaenopsis Lioulin Lawrence ‘Dusty Sunshine G847’

Phalaenopsis Sogo Lawrence x Phalaenopsis Sogo Shito

HCC/AOS (77 điểm)

http://i.imgur.com/411ApkEl.png

Chủ nhân: Nile & Lois Dusdieker

Người chụp hình: Nile Dusdieker

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng  No: 20171508

Cây số 13:

Cattleya purpurata (hort. fma. Werkhauseri str) ‘Marina and Giacomo’

AM/AOS (80 điểm)

Chủ nhân: Fred Missbach

Người chụp hình: Jason R. Mills

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20171065

Cây số 14:

Cypripedium Ulla Silken ‘Ooh La La’

Cypripedium flavum x Cypripedium reginae

AM/AOS (83 điểm)

Chủ nhân: Doug and Beth Martin

Người chụp hình: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173352

Cây số 15:

Cypripedium Ulla Silken ‘Ooh La La’

Cypripedium flavum x Cypripedium reginae

CCM/AOS (85 điểm)

Chủ nhân: Doug and Beth Martin

Người chụp hình: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173354

Cây số 16:

Paphiopedilum ‘Yang-Jihawk ‘Lori Sollin’

Paphiopedilum sanderianum x Paphiopedilum anitum

AM/AOS (84 điểm)

Chủ nhân: David Bird

Người chụp hình: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173353

Cây số 17:

Encyclia Borincana ‘Cofo dark chocolate’

Encyclia alata x Encyclia bractescens

HCC/AOS (78 điểm)

Chủ nhân: Nathan Bell

Người chụp hình: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173355

Cây số 18:

Cypripedium Philipp ‘Uncle Phil’

Cypripedium macranthos x Cypripedium kentuckiense

HCC/AOS (77 điểm)

Chủ nhân: Doug and Beth Martin

Người chụp: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173357

Cây số 19:

Paphiopedilum Volcano Godless ‘Rolland Sollin’

Paphiopedilum Yang-Ji Apple x Paphiopedilum rothschildianum

AM/AOS (83 điểm)

Chủ nhân: David Bird

Người chụp hình: Melissa Garner

Ngày: 13, 5, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20173358

Cây số 20:

Paphiopedilum Ho Chi Minh ‘Mello Spirit’

Paphiopedilum delenatii x Paphiopedilum vietnamense

HCC/AOS (78 điểm)

 

Chủ nhân: David Mellard

Người chụp hình: Jason R. Mills

Ngày: 13, 5, Năm, 2017

Ghi sổ thưởng No: 20171067

Kỳ sau: Những cây lan được giải thưởng quốc tế 5/2017 – Phần 2

Add a Comment

Your email address will not be published.