Những cây lan được giải thưởng quốc tế tháng 6/2017

24

HỘI HOA LAN HOA KỲ (AOS)

21

1) Promenaea Rollisonii Max

 HCC/AOS (79 điểm)

 • Chủ nhân: Max C. Thompson
 • Người chụp hình: Bryon Rinke
 • Ngày: 17 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172670

22

2) Cynorkis Gibbosa ‘Brion Rinke’

 HCC/AOS (77 điểm)

 • Chủ nhân: Bryon K. Rinke
 • Người chụp hình: Bryon Rinke
 • Ngày: 17 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172671

23

3) Cattleya Byon Rinke ‘SVO yellow star’

Cattleya briegeri x Cattleya crispate

HCC/AOS (76 điểm)

 • Chủ nhân: Bryon K. Rinke
 • Người chụp hình: Bryon Rinke
 • Ngày: 17 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172672

24

4) Phragmipedium Red Tail Hawk ‘Bright Eyes’

Phragmipedium Tall Tails x Phragmipedium Memoria Dick Clements

HCC/AOS (79 điểm)

 • Chủ nhân: Max C. Thompson
 • Người chụp hình: Bryon Rinke
 • Ngày: 17 Th. Jun, 2017
 • Ghi sổ thưởng No:  20172674

25

5) Cattleya Pittiae (1886) ‘Whisper Why So Blue’

Cattleya loddigesii x Cattleya schilleriana (1857)

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân: Laura and Wes Newton
 • Người chụp hình: Ernie Walters
 • Ngày: 10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172365

26

6) Dendrobium linguella ‘Just An Accent’

M/AOS (85 điểm)

 • Chủ nhân: Leslie Belew
 • Người chụp hình: Ernie Walters
 • Ngày: 10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172364

C. praestans

7) Cattleya praestans (Concolor) ‘Claire’

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân: William Rogerson
 • Người chụp hình: Nile Dusdieker
 • Ngày:10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20171510

C Pacavia

8) Cattleya Pacavia ‘Spellbound’

Cattleya purpurata x Cattleya tenebrosa

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân: Larry Sexton
 • Người chụp hình: Nile Dusdieker
 • Ngày: 10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No 20171513

29

9) Lycaste tricolor ‘Lori Amble’

HCC/AOS (79 pđiểm)

 • Chủ nhân: David Bird
 • Người chụp hình: Melissa Garner
 • Ngày:10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20173359

30

10) Paphiopedilum Krull’s Pride ‘Gary Amble’

Paphiopedilum Shin-Yi’s Pride x Paphiopedilum rothschildianum

HCC/AOS (77 điểm)

 • Chủ nhân: David Bird
 • Người chụp hình: Melissa Garner
 • Ngày: 10 Th. Sáu, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20173360

11) Paphiopedilum Vanguard ‘Semper Fi’

Paphiopedilum glaucophyllum x Paphiopedilum rothschildianum

CCE/AOS (90 points)

 • Chủ nhân: Bill Thoms & Doris Dukes
 • Người chụp hình: Ernie Walters
 • Ngày: Jul 08, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20172366

12)Encyclia tampensis ‘Whisper Boon II’

HCC/AOS (76 points)

 • Chủ nhân: Laura and Wes Newton
 • Người chụp hình: Ernie Walters
 • Ngày: Jul 08, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20172367

13)Brassocattleya Edna ‘Woodlands’

Brassavola nodosa x Cattleya coccinea

HCC/AOS (77 points)

 • Chủ nhân: Laura and Wes Newton
 • Người chụp hình: Ernie Walters
 • Ngày: Jul 08, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20172369

14) Vanda White Crane ‘Hyeland’

Vanda sanderiana x Vanda falcata

AM/AOS (83 points)

 • Chủ nhân: Carl Kassabian
 • Người chụp hình: Ramon de los Santos
 • Ngày: Jul 05, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20171275

15) Cattleya purpurata var. sanguinea ‘Phyllis’

HCC/AOS (78 points)

 • Chủ nhân: Paul and Phyllis Chim
 • Người chụp hình: Ramon de los Santos
 • Ngày: Jul 05, 2017
 • Ghi sổ thưởng số: 20171272

Người dịch: Phạm Tiến Khoa

Theo Hiệp Hội Hoa Lan Mỹ (AOS)

Add a Comment

Your email address will not be published.