Le hôi – Little grebe – Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

3c4f24cd84ee763ac38cbeecfccf0805

Tình trạng bảo tồn: Không.

Sinh cảnh: Các vùng đầm lầy nước ngọt, ao, hồ. ghi nhận lên đến độ cao 1.450 m. thướng xuyên lặn.

Phân bố: Loài định cư, tương đối phổ biến đến phổ biến trong cả nước.

Mô tả: 25 – 29 cm. Cá thể trưởng thành không siih sản: Hình dạng cơ thể như loài vỊt nhỏ, hai bên đầu và phần dưới cơ thể nâu vàng nhạt, có họng và phần dưới đuôi sáng hơn, đỉnh đầu, cổ và thân nâu đậm, phần lớn mỏ xám vàng nhạt. Cá thể trưởng thành trong mùa sinh sản: Hai bên đầu, họng có vàng nhạt tương đối lớn, mắt vàng, viền mép trắng lớn kéo dài gần lên mắt.

Con non: Gần giống cá thể trưởng thành ngoài mùa sinh sản nhưng hai bên đầu điểm các sọc nâu tối, cổ và ngực hung nhạt. Sinh sản quanh năm, thường đẻ 3 – 7 trứng.

Add a Comment

Your email address will not be published.