TỒN TẠI HAY KHÔNG

Bèo

TỒN TẠI HAY KHÔNG?

Ta là một cánh bèo trôi

Là sợi mây mỏng giữa trời lang thang

Bèo trôi nhờ nước chuyển dòng

Mây trôi nhờ gió dọc ngang bốn bề

Ta là chi? – chẳng là chi!

Một cánh bèo nhỏ chẳng hề thành vuông

Một sợi mây mỏng vấn vương

Chẳng ngăn, chẳng cản được đường chim bay

Ta đang đi giữa đời này

Mà nghe như tỉnh như say trong lòng

Hỏi, ta tồn tại hay không?

Tháng 12/2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.