ĐỪNG THAN KHÓC

Quân GP

ĐỪNG THAN KHÓC

 

Đừng có khóc, bạn ơi đừng than khóc

Hãy nhìn kìa, những khuôn mặt trẻ trung

Đầu ngẩng cao, bước những bước oai hùng

Cặp mắt ấy, nhìn thẳng về phía trước

Nụ cười ấy, sao quân thù có được?

Lòng dặn lòng chẳng tính toán thiệt hơn

Trước kẻ xâm lăng, chỉ có chí căm hờn

Và xung trận với niềm tin chiến thắng.

 

Đừng than khóc, bạn ơi đừng than khóc

Hãy ghi lòng món nơ với tiển nhân./.

 

27/7/2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.