CÚ ĐÒI SO VỚI CÔNG

Cú

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

CÚ ĐÒI SO VỚI CÔNG

Hôm qua nghe cái lão mục sư Ng.CC trả lời phỏng vấn trên “Nửa vòng trái đất TV”. Lão nói một câu, tôi nghe xong tức điên ruột, vậy nên mới có bài viết này.

Lão bảo: “ngày xưa Hồ Chí Minh vì dân tộc mà ra đi, nay tôi cũng vì dân tộc mà ra đi !” (lão nói sau khi lão bị chính quyền nhân dân bỏ tù vì tội gây rối, rồi lão được phép xuất cảnh sang Mỹ).

Cái thứ cú đòi so sánh với công!

Ngày xưa Hồ Chí Minh ra đi trong khi đất nước bị nước ngoài đô hộ, nhằm tìm con đường giành độc lập cho dân tộc, tạo ra một cơn địa chấn về giải phóng các dân tộc thuộc địa, cáo chung chế độ thực dân cũ. Còn lão? Lão chạy theo đám quân thất trận, uốn ba tấc lưỡi để được Mỹ nuôi nấng, dạy dỗ. Nhớ nhé, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; còn lão chạy vội đi sau khi được nhân dân tha cho.

Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO, một tổ chức của Liên hiệp quốc, có 195 quốc gia thành viên, vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, vì đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và quốc tế. Còn lão? Có ai vinh danh lão không vậy? Thưa, có đấy – trước hết là lão tự sướng, rồi đến vợ con lão, tiếp là mấy đứa bất mãn với chế độ, mấy đứa tín đồ của lão đã tụt quần mà chạy. Hết!

Hồ Chí Minh đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam, đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và thu giang sơn về một mối. Còn lão? Những người tiền nhiệm của lão đã dẫn các đội quân nước ngoài vào xâm lược nước ta từ thế kỷ 19, kéo dài mãi đến cuối thế kỷ 20 mới chịu rút đi sau khi đại bại. Nay lão lại định tiếp bước tiền bối. Bọn xâm lược sẽ ghi công cho lão.

Lão bảo lão đại diện cho dân tộc Việt Nam! Ai khiến? Không biết những người khác thế nào, chứ tôi là không bao giờ. Lão mà lại rước quân xâm lược về xâm chiếm nước mình thì sức tôi còn bao nhiêu tôi cũng chơi hết với lão và đám quan thầy của lão. Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam ủy nhiệm vì ông ấy đứng về phía những người bị áp bức, còn lão? Lão lại rước quân xâm lược về áp bức chúng tôi. Ngu gì mà để cho lão làm người đại diện.

Vì công lao và uy tín của Hồ Chí Minh, nên sau khi qua đời, đã có hai mươi quốc gia trên thế giới dựng tượng Người trên đất nước họ, và nhiều quốc gia đã lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho các đại lộ trong thành phố của họ. Còn lão? Có ai biết lão là ai, ngoài những kẻ đang lợi dụng lão để làm con bài chống lại đất nước đã nuôi dưỡng lão. Có ai ngu đến nỗi đi dựng tượng một kẻ vô ơn, một kẻ phá hoại?

Các vị chính khách, nếu các vị muốn được kính trọng thì hãy tránh xa lão mục sư này. Bởi vì, có câu phương ngôn thế này: “Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào!”.

Vậy đó. Truyền đời cho lão biết.

Tháng Tám, 2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.