Paphiopedilum insigne Phức hệ

P. insigne fma

Paphiopedilum insigne Phức hệ

Trong nhóm này có 5 phân nhóm đã được mô tả ở cấp độ loài, đó là Paphiopedilum insigne, Paph. barbigerum, Paph. helenae, Paph. coccineum Paph. exul.

Paphiopedilum barbigerum làm ta nhớ lại về một loài có kích thước nhỏ, đó là Paph. insigne, nhưng nó khác với Paph. insigne là lá của nó rất hẹp, vòi hoa cũng rất ngắn, và sự khác nhau về hình thái học của tấm nhịp lép.

Theo Averyanov thì Paphiopedilum coccineum khác với Paph. barbigerum về màu sắc, nhưng sự đánh giá này không được công nhận, là một loài khác biệt với các loài khác. Do những khác biệt giữa Paph. coccineum với Paph. barbigerum không nhiều bằng những khác biệt giữa Paph. barbigerum với Paph. helenae, vì vậy trong bài này chúng tôi giữ nguyên nó là một loài riêng biệt.

Paph. exul ngay từ đầu đã được mô tả như là một biến loài của Paph. insigne. Đồng thời, ngoài ra cũng có sự nhất trí chung rằng Paph. exul nên được xử lý như là một loài độc lập, và hai nhóm có sự khác nhau rõ rệt về kích thước tương ứng của lá đài kép cũng như sự uốn cong của các lá, sự khác nhau về màu sắc trong từng cặp của các thành phần của hoa.

Paphiopedilum helenae đã từng được gọi là “barbigerum vàng”. Thực tế, Paph. helenae khác với Paph. barbigerum về các cánh hoa không gợn sóng và về hình thái học của tấm nhịp lép./.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.