Paphiopedilum villosum forma aureum

P. villosum

Paphiopedilum villosum forma aureum Braem

Có vô số hình thể của loài Paphiopedilum villosum “aureum” đã xuất hiện trong những nơi nuôi trồng. Dù sao, một vài trong số đó là những cây lai mà ta có thể nhận ra độ chênh của miếng nhụy lép để bảo đảm rằng đó chính là loài mình đã đề cập.

Một tác giả khuyết danh đã viết về Cypripedium villosum var. aureum trong cuốn The Gardenners’ Chronicle vào năm 1883 đã chỉ ra rằng, cây này có “vẻ đẹp của những đường sọc màu vàng sáng, được biết như là aureum”. Năm 1898, ông Desbois đã trình bày trong cuốn Cypripedium, Selenipedium và Uropedium – Monographie, rằng những cây này dầy đặc những chấm đen. Những cách xử lý của Linden (1892) và Pucci (1891 – Những cây Cypripedium et genres affines) vẫn còn đang tranh cãi.

Cây được đem ra thảo luận như cây Cypripedium villosum var. aureum de Lytutwyche theo bản kê của Desbois thì phía trước của túi là màu hồng, vì thế không thể gọi nó là albino được.

Nguồn gốc tên gọi

Tên aureum là để chỉ cái màu vàng kim trên một phần của hoa.

Mô tả

Hình thái thực của Paphiopedilum villosum forma aureum hoàn toàn không có một chút màu đỏ lộ ra bên ngoài của hoa. Lá đài sau có màu xanh ngả vàng, với cái riềm màu trắng. Túi cũng có cùng màu như vậy. Các cánh hoa có vết của hai màu chia theo chiều dọc; nửa phía trên thì màu vàng kim, nửa phía dưới có màu xanh pha vàng giống màu lá đài sau và túi. Cái bướu của miếng nhụy lép màu xanh. Nói một cách khác, các đặc tính của cây đã chỉ rõ nó thuộc loài nào./.

Add a Comment

Your email address will not be published.