BẮT CUA

Bắt cua

BẮT CUA

Thưởng thức canh cua phải xuống đồng
Lưng khòm lõm bõm cúi chổng mông 
Tay mò hang hốc bao bùn nhão
Nước ngập đùi non cỏ túm bồng
Cố với không chừng e chẳng thấy
Nhọc công dùng sức liệu mất công
Mỗi bận thèm canh còng lưng bắt
Một bữa thỏa thê vợ lẫn chồng

Thơ : Tô Phượng

Add a Comment

Your email address will not be published.