Chính quyền VNCH là gì

IMG_20190806_171249_064

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
LƯỢM LẶT THỨ NHẤT
Chính quyền VNCH là gì?

Chính quyền VNCH là sự kế thừa chính phủ quốc gia do Pháp dựng lên trên đất nước ta, vào năm họ sang đô hộ nước ta (1867). Người đứng đầu chính phủ quốc gia cuối cùng thời đó là ông Quốc trưởng Bảo Đại – ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là ông vua của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ông Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, khi trao ấn kiếm cho đại diện của Chính phủ cách mạng, ông đã tuyên bố:

“Trẫm thà làm dân một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ!”.

Quá hay! Nhưng rồi ông không giữ được khí tiết đó. Từ bỏ sự nô lệ với Pháp, ông quay sang hợp tác với Mỹ, vẫn với cái chức quốc trưởng hữu danh vô thực. Sau đó ông đã bị loại bỏ sau một cuộc trưng cầu dân ý (nghe đâu số người đi bỏ phiếu còn nhiều hơn số dân miền nam thời đó), để Mỹ đưa ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống. Chính phủ quốc gia Việt Nam bị khai tử, đệ nhất VNCH ra đời. (Chuyện tiêu diệt các giáo phái như thế nào để củng cố chế độ đệ nhất VNCH xin mọi người tìm đọc cuốn “Người Bình xuyên”, có liên quan đến ngài quốc trưởng bị lật đổ).

Nhiều người hiện nay cứ cãi nhau là nên bỏ hay không nên bỏ chữ “ngụy” trong lịch sử nước nhà. Bỏ hay giữ đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Bỏ hay giữ cũng không thay đổi được bản chất của chính quyền đó. Chẳng phải đến thời chống Mỹ dân ta mới dùng từ “ngụy quân, ngụy quyền”, mà nó đã có từ thời kháng chiến chống Pháp. Thời đó lính bảo hoàng trong quân đội liên hiệp Pháp cũng đã bị dân ta gọi như thế.

Có điều xét về bản chất, chế độ ấy, chính quyền ấy, quân đội ấy do ai dựng nên và do ai nuôi dưỡng?

Chẳng cần nói nhiều, ai cũng biết, nhất là bà con sống ở miền nam trong những năm 1960, đều biết rằng người Mỹ đã đem ông Diệm từ đâu về, đặt lên chiếc ghế Thủ tướng chính phủ “Quốc gia Việt nam” dưới trướng quốc trưởng Bảo Đại. Khi lật được chiếc ghế quốc trưởng, Mỹ lại đặt ông Diệm vào chiếc ghế tổng thống của cái gọi là “đệ nhất VNCH”. Rồi lại chính Mỹ đã bật đèn xanh cho binh lính của chế độ VNCH làm một cuộc đảo chính, dẫn đến cái chết thảm của anh em ông Diệm vào tháng 11 năm 1963.

Rồi từ đó chốn phong ba… hàng loạt vụ đảo chính nổ ra, thật có, giả có. Chỉ từ 11/1963 đến 1965 đã có 10 cuộc đảo chính, tất cả đều do bàn tay của Mỹ dàn dựng, để tìm ra một con bài thích hợp. Nguyễn Văn Thiệu chính là con bài đó.

Trong Biên bản phiên họp Hội đổng An ninh quốc gia (Mỹ) ngày 18/3/1975, đứng trước cuộc tấn công như vũ bão của Cộng sản, Tổng thống Gerald Ford đã thăm dò về việc thay Nguyễn Văn Thiệu bằng một nhân vật khác. Tôi xin trích dẫn nguyên văn phần nói về vấn đề này:
….
“Tổng thống: Những tin đồn về việc ông Kỳ quay trở lại ra sao?
“Kissinger: Ông Kỳ là một hướng đạo sinh, một người bốc đồng hay khoa trương, ông ta không thể đảm đương công việc [trong lúc này].
“Colby: Tổng tham mưu trưởng Viên và Thủ tướng Khiêm là các ứng viên khả dĩ để thay thế ông Thiệu.
…..
Trong bản ký âm cuộc điện đàm giữa TT Gerald Ford và ông Kissinger lúc 10 giờ 10 phút ngày 18/4/ 1975, có một một đoạn như sau:

“Ford: Thế ông Đại sứ Martin đã gặp Tổng thống Thiệu chưa?
“Kissinger: Chưa. Đại sứ sẽ đi gặp ông ta sáng mai hoặc ngày chủ nhật. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy tốt hơn là giữ ông Thiệu ở lại cho đến khi chúng ta có câu trả lời từ Liên Xô, hay nếu khi tình hình giống như ở Phnom Penh. Chúng ta có thể loại bỏ ông ta ngay khi chúng ta có câu trả lời từ người Nga…(trong một bài viết khác tôi sẽ nói tại sao lại có người Nga ở đây).

…..
Chú thích: Tất cả những câu trong ngoặc kép (“), tôi đều trích nguyên văn trong cuốn sách “Những biên bản cuối cùng từ Nhà Trắng…”, mới được giải mật gần đây.

Chúng ta cứ suy nghĩ đi, một đất nước có chủ quyền thì làm gì có chuyện số phận của một nhà lãnh đạo nước này lại được định đoạt bởi lãnh đạo của một nước khác. Ai là ông chủ, ai là người làm thuê cũng đã khá rõ. Đó là bản chất của một chế độ, việc gì chúng ta phải tranh cãi chỉ vì một chữ “ngụy”.

Bài sau tôi sẽ viết “ai nuôi dưỡng những người đánh thuê?” thì sẽ rõ hơn./.

Ngày 13/8/2018
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.