CHÁU NỘI TÔI BÌNH LUẬN

20171278

CHÁU NỘI TÔI BÌNH LUẬN

Sau khi đứa cháu nội đọc bài viết của tôi về kinh tế miền nam Việt Nam trước năm 1975, nó đã gởi cho tôi bài bình luận dưới đây.

Vì năm nay cháu mới vào năm thứ nhất đại học, cách nhìn nhận và nhận thức về xã hội chưa thấu đáo. Song để tôn trọng cháu, tôi giữ nguyên những gì cháu viết.

Xin giới thiệu với các bạn của tôi.

“Thưa ông nội,

Ông nội viết về một chủ đề cháu thấy khá là hay, đó là về sự hình thành kinh tế của những nước chậm phát triển dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, trong trường hợp này là Việt Nam Miền Nam. Cháu muốn đóng góp một số ý về chủ đề này.

Có một cuốn sách rất hay nói về chủ đề này là “The Hungry World: America’s Cold War Battle against Poverty in Asia” của ông Nick Cullater. Ý chung của cuốn sách là Mỹ muốn tạo ra một cái gọi là “Green Revolution” (tạm dịch là cách mạng xanh), nhằm để phát triển nông nghiệp ở những nước Châu Á có khả năng theo Cộng Sản như Ấn Độ, Việt Nam, Philippines vào những năm 40s đến 60s. Cụm từ “Green Revolution được sử dụng đầu tiên bởi William Gaud, người đứng đầu US Agency for International Development, trong bài phát biểu cho Society for International Development về cách để ngăn sự truyền bá của Cộng Sản theo học thuyết Domino.

Cuốn sách phân tích rằng với sự chiến thắng của Cộng Sản ở Trung Quốc, sự thất bại của quân đội Mỹ để thành lập một Hàn Quốc ổn định hơn khi ở gần kết thúc chiến Bắc-Nam Hàn, sự phát triển mạnh mẽ của chiến tranh du kích ở Đông Dương, và sự trầy trật của nhà nước Ấn Độ thân Mỹ để nuôi một dân số ngày càng tăng, tầm ảnh hưởng lãnh đạo của Mỹ ở Châu Á có vẻ yếu hơn và phải tìm cách để lấy sự ảnh hưởng. Các chuyên gia Washington lúc nào cũng có câu cửa miệng là “Where hunger goes, Communism follows” (tạm dịch là Bất kì nơi nào có nạn đói, Cộng Sản sẽ tới). Thế là Washington mới đầu tư triệt để vào những chương trình mang danh nghĩa giúp vùng nông thôn ở Ấn Độ và Đông Nam Á thoát nghèo. Có 2 mục đích của “Greem Revolution” : 1) tạo ra các nhà nước thân và phụ thuộc vào Mỹ và 2) kiềm chế sự nổi dậy của Cộng Sản khởi nghĩa ở nông thôn/miền quê.

1) Mục đích thứ nhất, như Cullather giải thích, là Mỹ muốn dùng những công nghệ nông nghiệp mới nhất để giải quyết tình trạng nghèo đói và phát triển kinh tế trên một tỉ lệ vô cùng lớn và không cân bằng, để giáo huấn và đàn áp những đường lối chính trị không phù hợp với Mỹ. Dean Rusk, ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Lyndon Johnson, từng nói : “Một đất nước Ấn Độ mà lúc nào cũng phải lo sợ và tập trung về vấn đề thực phẩm và trồng trọt là một đất nước Ấn Độ mà chúng ta mong muốn”. Điều này chứng tỏ là Mỹ không coi trọng việc giúp Châu Á thoát nghèo là nhân quyền, mà chỉ là sự tiếp tục của chủ nghĩa đế quốc bành trướng. Trong bài viết của ông nội, Mỹ tài trợ rất nhiều cho Nam Việt Nam nhưng kinh tế không phát triển và phải phụ thuộc, tạo ra tình huống nhà nước trong nhà nước, và một nhà nước như vậy sụp đổ rất dễ sau khi Mỹ rút cả quân lẫn viện trợ kinh tế.

2) Mục đích thứ hai, như Cullather giải thích, là Mỹ muốn hình thành một hệ thống thế giới sau thế chiến hai do Mỹ đứng đầu và hoàn toàn loại bỏ tầm ảnh hưởng của Xô Viết và Cộng Sản, nên bất kì sự nổi dậy nào của Cộng Sản, cho dù nhỏ hay lớn, đều phải tiêu diệt. Nhận thấy sự phát triển của Cộng Sản khởi nghĩa thường bắt đầu ở nông thôn như ở Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là thường ở giai cấp nông dân, chính phủ tổng thống Kennedy tạo ra một nhóm nghiên cứu về tình trạng này. Đứng đầu nhóm là cố vấn quân sự Nhà Trắng Maxwell Taylor, kết luận rằng mối nguy hiểm nhất hiện tại và tương lai là phong trào khởi nghĩa của nông dân. Điều này dẫn đến sự hình thành của Strategic Hamlet Program (tạm dịch là Ấp Chiến Lược) để gây dựng tầm ảnh hưởng ở nông thôn và nhanh chóng dập tắt bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào. Chiến dịch bao gồm kêu gọi quân đội Mỹ làm nông nghiệp, cung cấp y tế, vệ sinh cho dân nông thôn, và đồng thời huấn luyện cho quân đội nông thôn. Mục tiêu là để cô lập Việt Cộng với các nông thôn Miến Nam. Nó rất là phù hợp với ví dụ của ông nội về việc Mỹ thành lập nhà máy ở khu công nghiệp Biên Hòa.

Đây chỉ là nhận xét của cháu, ông nội cứ tiếp tục gửi bài để thảo luận nha.”

Cháu nội.

Add a Comment

Your email address will not be published.