NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (IV)

Cờ VN ở Nam Sudan
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (IV)
 
Ừ nhỉ, tại sao thổ dân Melanes của Indonesia lại vác các lá cờ Việt Nam đi biểu tình để đòi quyền lợi? Rồi biểu tình ở nước Pháp, những người biểu tình cũng phất cao lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam? Rồi ở châu Phi, người ta không chỉ muốn đứng dưới lá cờ Việt Nam để chụp một tấm hình làm kỷ niệm, mà những người mũ nồi xanh làm nhiệm vụ ở Nam Sudan cần phải có chữ “VIỆT NAM” thay cho bảng tên ở ngực, để người dân nhận biết, đó là những người bạn của họ. Chỉ cần nhìn thấy chữ “VIỆT NAM” trên ngực áo người lính mũ nồi xanh là cái ‘ba-ri-e’ ở trạm gác tức khắc được nâng lên.
 
Vâng, có lẽ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của độc lập tự do và phẩm hạnh. Còn nhớ, khi cách mạng tháng Tám 1945 thành công cũng chính là thời khắc cáo chung đối với chủ nghĩa thực dân cũ, là thời điểm hàng loạt nước thuộc địa đã vùng lên giành độc lập.
 
Vâng, người Việt Nam chúng tôi đến nơi đâu cũng là đến với tư cách bạn bè. Chúng tôi không đến để chiếm đoạt tài nguyên của bạn; chúng tôi cũng không đem vũ khí tới để lật đổ chính quyền của bạn.
 
Ừ nhỉ, giá mà ai đến với nhau cũng trên tình bạn thì trái đất này đẹp đẽ biết bao, yên bình biết bao!
 
Ngày 5/9/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Cờ Việt Nam ở Pháp (1); và ở Nam Sudan (2)
Cờ VN ở Pháp

Add a Comment

Your email address will not be published.