NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (V)

Hoi lo
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (V)
 
Tôi thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội. Hôm nay vào mạng xã hội mới biết, hai ông cựu bộ trưởng của Bộ 4T, ăn hối lộ. Ông “cựu cựu” nhận những 3 triệu USD, ông “tân cựu” nhận có 200.000 USD, thế là cả hai ông bị đưa vào lò. Nếu bây giờ tôi muốn biết có bao nhiêu ông “cựu cựu”, ông “tân cựu” và kể cả các ông bà “đương kim” nhận hối lộ thì có ai trả lời cho tôi được không? Đừng ai nói với tôi theo kiểu “vô khối” hoặc “hầu hết” nhé.
 
Qua báo chí tôi biết, từ tháng 10/ 2018 đến tháng 7/2019 đã phát hiện 14.228 vụ án kinh tề, 281 vụ án tham nhũng. Chắc chắn còn nữa. Cứ phát hiện tiếp đi, xử lý tiếp đi! Nước hồ có sạch, cá mới sống và lớn nhanh.
 
Cứ mỗi buổi sáng đọc báo thấy ông này, bà kia bị truy tố vì tội tham nhũng là tôi thấy buồn nhưng cũng mừng lắm. Điều đó chứng tỏ cuộc chiến làm trong sạch bộ máy công quyền vẫn đang tiếp diễn, không có bao che, không có vùng cấm.
 
Cách đây ít ngày thấy trên truyền hình có một lớp người mới, còn trẻ, chuẩn bị cho 5 năm sắp tới. Lớp người này đã được ông Tổng bí thư nhắc nhở những việc không được làm một khi được bổ nhiệm vào vị trí nào đó. Hy vọng họ là những người biết tự trọng./.
 
Ngày 7/9/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.