NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (IX)

Hoa súng
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (IX)
 
Tôi đọc ở đâu đó về Đức Phật Thích ca, rằng một lần Người đang thuyết pháp thì có một đồ đệ, cầu xin Phật một điều gì đó, Phật bèn xòe hai bàn tay ra và nói: “Ta có gì đâu mà cho!”. Cho nên những ai lên chùa hay thờ Phật thì đừng bao giờ cầu xin điều này, điều nọ. Chẳng có gì đâu! Nghiệp là do mình tạo ra, nghiệp tốt thì được hưởng phúc và ngược lại.
 
Tôi có một người quen, anh ta lấy vợ rồi đẻ con, có nếp có tẻ, đứa nào cũng xinh xắn. Những đứa con ra đời là kết quả của sự góp sức, anh một chút chị một chút, riêng chị thì phải mang cái bào thai trong thời gian chín tháng. Khi những đứa trẻ được sinh ra, anh chị vui lắm, luôn mồm nói nhờ trời nhờ phật.
 
Đến khi những đứa trẻ đến tuổi dựng vợ gả chồng, chẳng hiểu sao anh cải đạo, từ đạo Phật sang đạo Chúa. Thế là từ đó, cứ mỗi lần có niềm vui anh lại nói: “ơn Chúa lòng lành đã cho con những đứa con của con…”.
 
Giả thử những đứa con của anh nó xấu xí hay bị khuyết tật bẩm sinh thì anh đổ vạ cho Phật cho Chúa à? May mà chúng lại là những đứa trẻ khôi ngô, anh nói thế hóa ra Phật với Chúa nhận vơ cái công sinh thành ra chúng? Anh góp một chút, chị góp một chút chứ Phật, Chúa nào có dính dáng?
 
Phật hay Chúa cũng chỉ là người khuyên bảo con người ta làm điều thiện. Cứ là người tử tế thì con người tự nhiên có bộ mặt ưa nhìn. Cha ông ta đã có câu “trông mặt và bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”, thật vậy, bạn thấy những kẻ gian ác, những giang hồ cộm cán, mấy người có được khuôn mặt thánh thiện? Lạ lắm nhé, đang từ một người tử tế mà phạm tội ác, bộ mặt đang từ thánh thiện dần trở thành khó coi, không có gì lạ đâu bạn. Vì lo âu, vì ngày đêm suy nghĩ về thù hận, thì hình dạng cũng biến đổi theo.Tất cả từ tâm và tại tâm.
 
Đức chúa Trời chẳng phải đấng tạo hóa, sinh ra muôn loài, chỉ khi có vụ nổ Big Bang thì sự sống mới bắt đầu và ông Trời cũng chẳng phải toàn năng, nếu chúa Trời mà toàn năng thì trên đời đã không có sự bất công, chẳng có chuyện các con của Chúa lại bắn giết lẫn nhau.
 
“Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Nguyễn Du nói vậy./.
 
Ngày 11/9/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.