NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (34)

Lũ về
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (34)
 
Cũng là một hiện tượng tự nhiên. Đồng bào ta ở các khu vực miền núi thì sợ lũ như sợ thần chết, ví nó mang lại sự phá hoại mùa màng, nhà cửa và năm nào cũng có ngưới chết, ngưới mất tích. Tang tóc phủ trắng những vùng đồng bào miền núi. Ngược lại, đồng bào sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long thì mong lũ về như mong mẹ về chợ. Năm nay lũ về muộn nên nhiều bà con than vãn, thất thu mùa tôm cá; đất đai chẳng được phù sa bồi lắng. Hôm rồi lũ về, mọi người hớn hở, bảo nhau lại có tiền rồi, vụ lúa sau lại có năng suất cao rồi!
 
Khi miền nam mới được giải phóng, nhiều anh cán bộ từ bắc vào không hiểu được quy luật thiên nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long liền đề xuất cách nào ngăn dòng lũ về khu vực đồng bằng này. Lúc đó ông Võ Văn Kiệt, với cương vị người lãnh đạo thành phố đưa ra một câu kết luận: “sống chung với lũ”. Câu nói này sau đó được vận dụng vào các trường hợp khác ngoài lũ.
 
Đó, cũng là một hiện tượng tự nhiên mà cách nhìn nhận sự việc mỗi nơi mỗi khác. Vấn đề là anh hay chị đứng ở vị trí nào, đại diện cho ai để phát biểu cho trúng, cho có tính thuyết phục. Chứ khi đứng với đồng bào miền núi mà anh chị bảo cứ thoải mái sống chung với lũ thì đến cọng rau rừng bò con cũng không bố thí cho anh chị đâu. Ngược lại, khi về đồng bằng sông Cửu Long mà anh chị kêu gọi chống lũ thì câu trả lời mà anh chị nghe được sẽ là: “Hâm à? Chống là chống thế nào?” ./.
 
Ngày 6/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.