NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)

Con voi con lừa
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)
 
Tôi đã cố suy nghĩ coi cuộc chiến giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ hiện tại có ý nghĩa dân chủ ở những điểm nào, nhưng rồi cũng không kết luận được.
 
Bạn bảo, thế mới là dân chủ. Người ta phải có “đa đảng”, có đa đảng tức là có dân chủ, độc đảng tức là độc tài! Thôi thì bạn nói thế nào, nghĩ thế nào là quyền của bạn, tôi không tranh luận, mà tôi cũng không đủ lý lẽ để tranh luận với bất kỳ ai về các vấn đề chính trị. Ở đây tôi chỉ nêu thắc mắc, nêu lên suy nghĩ của một người già ít học, vậy thôi.
 
Gọi là dân chủ, hiểu nôm na tức là người dân được làm chủ và các chính quyền do người dân bầu lên thì phải “tất cả vì dân”. Vậy trong cuộc chiến “luận tội, phế truất tổng thống Mỹ” mà phe Dân chủ đang tiến hành, động cơ là gì?
 
Cũng có thể nói ngay, động cơ của hành động nói trên là vì đảng nào cũng muốn dành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ vào tháng 11/2020. Đảng Dân chủ bảo ông tổng thống đương thời đã vi hiến, gây sức ép với Ukraina để hạ uy tín ứng cử viên sáng giá của phe Dân chủ là ông Biden. Phe Dân chủ có lẽ đã tung hết chiêu để mong hạ bệ ông tổng thống đương nhiệm, nghe ra đang hụt hơi, vì dù đa số nghị viên thuộc Hạ viên có tán thành luận tội tổng thống, thi khi lên đến Thượng viện, 53% thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cũng sẽ bảo vệ ông tổng thống là người của đảng họ. Đến đây thì công sức của phe Dân chủ bỏ ra bấy lâu nay có khi trở thành “công cốc”.
 
Nhưng cũng chưa biết đâu, vì có ông nghị viên thuộc đảng Cộng hòa lại đồng thuận với đảng Dân chủ vì tư thù cá nhân. Chẳng là trong một bữa cơm đã có sự hứa hẹn của người vừa thắng cử với người kia rằng sẽ dành cho ông ta chức ngoại trưởng, cuối cùng chức đó lại vào tay người khác. Lại nữa, tuy tôi thuộc đảng Cộng hòa, song cái bang mà tôi đã ra ứng cử lại ủng hộ phe Dân chủ, nên tôi phải tính cho tôi trong cuộc bầu cử tới.
 
Giả thiết rằng, dân chúng Mỹ xét thấy tổng thống của họ không xứng đáng rồi bỏ phiếu phế truất như khi họ bỏ phiếu lựa chọn thì đó mới là dân chủ. Đằng này là đảng nọ đánh đảng kia làm cho tổng thống đương nhiệm phải phân tâm trong việc điều hành đất nước, trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung, gần đây là Mỹ-EU. Vậy đâu phải vì dân. Nếu dân chủ mà như vậy thì bản thân tôi thấy như bị lừa dối.
 
Ngày 8/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.