NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (37)

Công chức, tranh NOP 15

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (37)

Cuộc chiến chống tham nhũng, chống suy thoài trong đảng Cộng sản và trong bộ máy nhà nước vẫn không giảm về cường độ cũng như phạm vi mà cuộc chiến đang vươn tới. Vậy là tốt rồi.

Song qua báo chí tôi lại thấy một hiện tượng bất thường, đó là một số người có chức, có quyền và có trách nhiệm hình như đang co mình vào bên trong một cái vỏ ốc. Vì sao nên nỗi? Vì cứ đề cao trách nhiệm trước dân, hăng hái làm, biết đâu lại chẳng có lúc sai. Sai ít còn đỡ, sai nhiều thì lại vướng vào vòng lao lý mà chỉ còn một năm nữa thì nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu. Thế là chuyển sang “thế thủ” ai tấn công thì mặc ai, còn ta cứ áp dụng chiến thuật “thủ vi thượng sách”. Một số vị biết chắc mình sẽ còn tiếp tục ở nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ mới những bốn năm cơ, lúc đó ta thi thố tài năng cũng chưa muộn. Bây giờ thì giữ cho cái ghế khỏi lung lay cái đã.

Chính cái lối tư duy đó (thuật ngữ thời thượng gọi là “tư duy nhiệm kỳ”), hành động đó nên các công trình đầu tư công cứ ì à ì ạch, các ông ở bộ này bộ kia cứ vin vào cớ luật này bảo thế này, luật kia nó bảo thế nọ. Lúc thì vướng luật đất đai, lúc lại vướng luật xây dựng, lúc vướng luật đầu tư công, lúc khác lại vướng luật đấu thầu, vướng thì chờ quốc hội điều chỉnh, chứ mình không có trách nhiệm họp nhau lại để tháo gỡ!

Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì nói chuyện thành phố. Việc giải ngân từ kho bạc nhà nước ở thành phố suốt 6 tháng đầu năm nay mới được trên 20% kế hoạch, nếu só với kế hoạch Trung ương giao mới đạt trên 18%. Sở xây dựng mới đạt 0,4% và Sở TN-MT mới đạt 0,3% kế hoạch (báo Thanhh Niên ngày 5/10)

Cá biệt có địa phương còn muốn trả lại vốn cho nhà nước, vì “ngại” triển khai dự án thì lại có khuyết điểm!

Trên VTV2, mỗi tối hàng tuần đang chiếu bộ phim “Phủ Khai phong” của Trung quốc. Chuyện dài nhiều tập, song tôi thích nhất cảnh Bao Chửng xử trảm phò mã Trần Thế Mỹ. Do có nhiều thế lực can thiệp, bênh vực cho Trần Thế Mỹ, song Bao Chửng, sau khi hạ chiếc mũ quan xuống (ý nói sẽ từ quan), mới dõng dạc tuyên bố: “Trảm…! Tất cả các người có mặt ở đây, không ai phải chịu trách nhiệm trước Hoàng thượng, chỉ một mình ta thôi!”.

Mong rằng các công chức từ lớn đến bé hãy có tinh thần dám làm và dám chịu trách nhiệm như Bao Chửng./.

Hình trong bài: Biếm họa của NOP

Add a Comment

Your email address will not be published.