NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)

Dân chủ
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)
 
Người ta bảo ở Mỹ có luật bãi miễn (recall) thì đó mới là dân chủ, tỷ như nó đang xảy ra ở thành phố Westminster của Mỹ. Âu cũng là dân chủ.
 
Ở nước Việt Nam “phi dân chủ” cũng có luật “bãi miễn” quan chức nhà nước đó chứ nhỉ, có khi mọi người quên? Ở Mỹ thì đi lấy chữ ký, nghe đâu ở một thành phố như Westminster thì cần phải có trên tám ngàn chữ ký thì lúc đó cơ quan nào đó mới xét.
Ở Việt Nam ta không có việc đi lấy chữ ký, vì mỗi vị đại biểu quốc hội đại diện cho một khu vực bầu cử nào đó. Mỗi năm có hai kỳ họp quốc hội toàn thể, trước mỗi kỳ họp các đại biểu phải đi gặp gỡ các cử tri của mình, nghe cử tri phản ánh, trên cơ sở đó, họ đem đến phiên họp rồi bỏ phiếu đánh giá người được giữ những chức vụ mà quốc hội bầu ra hoặc chuẩn thuận. Có ba mức đánh giá: tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp.
 
Người nào mà có nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì coi chừng, nhẹ thì bãi miễn, nặng thì dùng luật hình sự như trường hợp của ông bí thơ này ông bộ trưởng nọ. Cách nay ít ngày, cử tri của một quận ở thành phố tôi ở, đã kiến nghị bãi miễn nghị viên thành phố T.TH.C. vì có nhiều khuyết điểm. Âu đó cũng là một cách hoạt động dân chủ.
 
Trong bầu cử ở Mỹ cũng là “đảng cử rồi dân bầu”. Mỗi đảng (thực chất chỉ có hai đảng thôi) cử ra một ứng viên rồi dân chọn lấy một. Nhưng lá phiếu của cử tri cũng chẳng quan trọng bằng phiếu đại cử tri. Mọi người bảo thế mới là dân chủ. Ừ, thì dân chủ.
 
Ở Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc bao gồm đại diện các tầng lớp nhân dân, cùng nhau hiệp thương để giới thiệu cho cử tri biết thân thế của người ra ứng cử và người được đề cử. Đó cũng là một cách thực thi dân chủ.
 
Có người bảo “ối dào, cũng chỉ là hình thức, thực chất vẫn là đảng cử dân bầu”. Nói vậy thì ra đánh giá thấp nhân dân chúng tôi quá nhỉ. Tôi nhớ, kỳ bầu cử gần đây nhất có một anh chuyên diễn hài cũng ghi danh ứng cử vào quốc hội, chẳng ai gạch tên anh ta nhưng rốt cuộc dân là người loại anh ra. Thế là dân chủ chứ gì? Không lẽ đất nước đang yên bình (yên bình bằng cách nào đó, không cần biết) giờ đưa vào những người chuyên phá rối vào để cho xã hội bất an mới gọi là dân chủ hay sao?
 
Những người thích bình yên, an phận thủ thường như tôi thì dân chủ như vậy cũng là chấp nhận được./.
 
Ngày 12/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.