NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (53)

Tự do
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (53)
 
Để mở đầu, tôi xin trích dẫn câu nói của nhà truyền giáo người Mỹ – Peter Marshall: “Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là có cơ hội (để) làm điều đúng đắn. Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc”.
 
Vâng, đó là định nghĩa về một sự tự do chân chính. Chỉ có những con thú sống trong rừng và con cá sống nơi biển khơi mới có thứ tự do “kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu” và “cá lớn nuốt cá bé”.
 
Luật lệ của mỗi quốc gia là công cụ để điều chỉnh hành vi của mỗi con người đồng thời cũng là để bảo vệ những CON NGƯỜI TỬ TẾ. Mỗi khi tham gia giao thông, nếu anh không chấp hành luật Giao thông thì hoặc là anh cướp mất sự tự do của người khác, hoặc là tự do của ngay bản thân anh. Người ta đề ra luật nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc, đâu phải chỉ để bảo vệ cho những cơ quan làm luật mà là bảo vệ cho những người MUỐN CÓ cuộc sống bình yên. Các luật khác cũng nhằm một mục đích chung là tạo ra một xã hội ổn định.
 
Ở một số nước phát triển người ta đề cao tự do cá nhân. Nhưng tự do cũng phải trong phạm vi luật pháp. Tự do cá nhân nghĩa là anh có thể làm mọi thứ mà LUẬT KHÔNG CẤM; một khi anh đã xâm phạm vào tự do cá nhân của người khác thì luật pháp phải can thiệp; một khi anh đứng lên hô hào lật đổ một chính phủ thì luật pháp cũng sẽ can thiệp. Vì mọi luật pháp đều do những người đại diện cho dân, là quốc hội thiết lập và thông qua chứ không phải do một cá nhân có thể tự định đoạt sự hiệu lực của một điều luật.
 
Trong nước ta có nhiều người còn chưa hiểu thế nào là tự do, đòi hỏi chính quyền không được can thiệp vào những việc họ làm hại cho xã hội. Họ bảo đó là tự do cá nhân. Thực ra họ chỉ là những kẻ không hiểu luật lệ là gì, không biết luật lệ để làm gì. Nếu vậy thì họ hãy tự nhận mình là những kẻ ngoài vòng pháp luật, để cho việc xử lý của nhà nước được nhanh chóng.
 
Bạn biết rồi đó, một cá nhân hay một tổ chức nào đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật thì nhà nước không cần vận dụng luật để xử./.
 
Ngày 31/10/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.