NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (75)

Ba Me VN
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (75)
 
Mới nói chuyện với một bạn già, hai chúng tôi nhắc về mấy anh trở cờ. Người già chúng tôi thống nhất một nhận thức rằng, trong quá trinh lịch sử của dân tộc, từ ngày dựng nước đến nay, nếu đất nước có thành tựu gì thì mình cũng có công trong đó, dù ít dù nhiều. Ngược lại, nếu quản lý nhà nước có sai lầm khuyết điểm gì thì mình cũng có tội góp vào trong đó. Công và tội của mình ít hay nhiều tùy thuộc vào cương vị mình nắm giữ trong bộ máy ấy.
 
Vậy mà có những kẻ quên mất vai trò của mình khi còn tại chức, công thì nhận rồi đi kể công với nhân dân với nhà nước, tội thì đổ hết cho đảng cho chính quyền, làm như mình vô can. Kiểu như những tên thiếu tướng này, thứ trưởng kia, văn sĩ nọ… vì không được thỏa mãn cá nhân nay trở cán giáo đâm vào lịch sử, quay lại cắn vào đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí của mình.
 
Đó là một lũ vô liêm sỉ, không hơn! Những kẻ phản bội trong bất cứ chế độ nào đều mãi mãi không thể tin được. Đừng ai tin vào chúng cả, lợi dụng chúng vào việc gì đó thì được, còn tin tưởng chúng thì không. Tuyệt đối không!
 
Thời phong kiến có lão họ Trần, thời VN dân chủ cộng hòa có lão họ Hoàng, thời CHXHCN có lão họ Bùi. Dù những kẻ này có chết rồi thì nỗi nhục ấy các thế hệ con cháu của họ vẫn phải mang. Những kẻ ấy bị người đời nguyền rủa cho đến tận ngày nay. Gương tầy liếp đó!./.
 
Hình trong bài: Một bà mẹ Việt Nam anh hùng thời chống Mỹ
 
Ngày 29/11/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.