NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)

HCM ở Dominicana
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)
 
Hôm nay có bạn viết một comment trên trang của tôi, nói rằng nếu chúng ta đi ngược lại với chủ nghĩa đế quốc thì hãy coi chừng! Tức là nó sẽ đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc, phải thế không?
 
Thực sự tôi chẳng biết nói thế nào với bạn ấy, vì vậy tôi không có phản biện và tôi để nguyên comment của bạn đó trên trang của tôi, ngõ hầu mong có bạn nào đó có hiểu biết hơn thì xin cho ý kiến.
 
Riêng tôi, tồn tại hay không tồn tại, không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài nào cho chúng ta được quyền sống, tức là quyền được tồn tại, mà trên hết và trước hết nó phụ thuộc vào chính chúng ta, chính dân tộc ta có ý chí hay không? Hôm qua, nghe ông Park Hang Seo nói với cầu thủ Việt Nam của chúng ta rằng, “Việt Nam không bao giờ đầu hàng”, sau khi kết thúc hiệp 1 của trận cầu mà đội Việt Nam đã bị đội Indonesia dẫn trước 1 bàn! Có lẽ nhờ câu nói đó mà các cầu thủ VN đã chiến đầu như những chiến binh dũng cảm.
 
Ngược lại lịch sử nước nhà, có quá nhiều thế lực ngoại bang đã muốn áp đặt lên dân tộc ta theo cách mà họ muốn chúng ta phải theo. Ấy thế mà chúng ta vẫn tồn tại, tồn tại trong trạng thái từ nghèo đói đến phát triển. Ngày nay chúng ta là một trong mười nước trên thế giới có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất; là nước đi đầu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; là nước thành công nhất trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; là một trong sáu nước có nhiều du học sinh nhất trên thế giới. Việt Nam còn là nước có tuổi thọ con người cao thứ ba ở châu Á, chỉ đứng sau Nhật và Hàn quốc là hai nước có nền kinh tế phát triển. Là một trong mười quốc gia đáng sống nhất (báo cáo của HSBC Expat, 2019).
 
Trong lịch sử cận đại, dân tộc ta đã có nhiều lần từng đi ngược với ý muốn của chủ nghĩa đế quốc, không những thế, chúng ta còn đánh bại họ bằng ý chí “dẫu phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, nhân dân ta cũng quyết giành cho được độc lập và thống nhất tổ quốc!” (Lời Hồ Chí Minh). Chúng ta đã có thể ngẩng cao đầu nói với thế giới rằng, chúng tôi “đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ” (Lời Hồ Chí Minh), cùng với nhiều nước chư hầu của họ, đồng thời kiềm chế tư tưởng bá quyền của một ông hàng xóm đầy tham vọng.
 
Rõ ràng là không những chúng ta chỉ đi ngược lại với chủ nghĩa đế quốc mà chúng ta còn làm cho chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa đế quốc thất bại trên đất nước ta, là một tấm gương sáng của nhiều dân tộc bị áp bức trong công cuộc chống đế quốc thực dân.
 
Tôi nghĩ, thế là quá đủ cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tuy những gì mình có cũng chưa bằng ai, song cũng chẳng phải không có gì để tự hào. Điều này thì đám vong bản và đám không biết nhục vong quốc sẽ không bao giờ hiểu được/.
 
Hình trong bài: (1) Trích báo cáo của HSBC; (2) Tượng đài Hồ Chí Minh ở quốc gia Dominicana.
10 QG đáng sống
 
Ngày 5/12/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.