NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (105)

L D Công
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (105)
 
Đau lòng quá! Cái sự việc ở Đồng Tâm ấy buộc chúng ta phải xét lại cách thực thi dân chủ. Dân chủ với ai và không thể dân chủ với ai? Ăn cướp đất công để chia nhau, đến khi nhà nước thu hồi của ăn cắp để xây dựng sân bay thì chúng chống lại. Đó là hành động ăn cướp chứ không phải chúng thực thi dân chủ. Ai bảo đó là dân chủ thì đó chỉ là những đứa ngu, không hiểu biết gì.
 
Đất đai là sở hữu toàn dân. Nhà nước là đại diện để quản lý chứ không phải là tài sản riêng của bộ máy quản lý nhà nước, người dân chỉ được cấp quyền xử dụng thôi, không có quyền sở hữu. Hơn nữa đất này là công điền công thổ, chưa giao cho ai quyền được xử dụng, vì vậy một khi nhà nước lấy để làm các công trình công ích thì không được chống lệnh. Cho nên đừng có ai ngu mà nói rằng nhà nước cướp đất của dân!
 
Đám thảo khấu ở xã Đồng Tâm dựa trên luật nào mà chiếm giữ, mà tích trữ vũ khí để chống lại lệnh của chính quyền, bắn giết những người thi hành công vụ?
 
Kỳ này thì khốn rồi các con giời ạ. Gần một chục chiến sĩ hy sinh và bị thương nặng. Không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Chỉ ít hôm nữa luật pháp sẽ ra tay. Là những người tử tế không ai đồng tình với đám thảo khấu này, mong luật pháp được áp dụng thật nghiêm minh để răn đe những kẻ vô pháp vô thiên, kể cả những kẻ đã trực tiếp hay gián tiếp cổ vũ cho những hành động côn đồ đó.
 
Cầu mong linh hồn các chiến sĩ đã hy sinh hãy yên nghỉ. Kẻ gây ra tội ác nhất định phải đền tội!
 
Hình trong bài: Nhất định bắt chúng phải đền tội trước nhân dân.
Ngày 10/1/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.