NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (110)

Bưu chính VNCH
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (110)
 
Thánh thật! Ông hay bà họa sĩ nào vẽ cái tem thư cho chế độ VNCH trước năm 1975 thật là thánh. Họa sĩ đã dự đoán được cái kết cục của VNCH ngay từ những ngày đó.
 
Bạn hãy nhìn vào hình cái tem thư trong bài này sẽ thấy. Lá cờ ba sọc chỉ còn là một cái bóng lót đường, tạo nên bởi hai cái nạng gỗ và một đôi chân đã không còn lành lặn, mà cái ánh sáng từ đâu chiếu tới, để cho hai cái nạng gỗ và đôi chân không lành lặn tạo nên ba sọc đỏ trên mặt đường và cả bầu trời màu vàng vọt, bệnh hoạn? Đó chính là mặt trời đang dần xuống vào buổi chiều tà.
 
Mặt trời trong buổi chiều tà, làm nổi bật một chế độ cộng hòa què cụt, đầy thương tích và chống nạng lê bước về phương tây, ở đó những người của VNCH sẽ nhận được lương thực và có cả một bông hoa nữa – vâng, phương tây chính là nước Mỹ mà họ đang được dung dưỡng đó. Một dự đoán chính xác!
 
Hiện nay tàn dư của chế độ VNCH cấu kết với những phần tử cơ hội để chống phá đất nước. Chúng mong muốn làm giảm ý nghĩa của mỗi thành tựu mà đất nước đã đạt được đồng thời ra sức cản trở bước tiến của dân tộc, song như một câu ngạn ngữ phương tây: “Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến”.
 
Thôi thì, nhìn vào con tem thư của cái chế độ đã lụi tàn ấy, số phận của họ đã được báo trước từ lâu rồi. Đừng ảo tưởng nữa người ơi!
 
Hình trong bài: (1) Con tem đó đó; (2) Chó cứ sủa.
Ngày 4/2/2020
Ph. T. Kh.
Chó cứ sủa

Add a Comment

Your email address will not be published.