NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (114)

Sờ voi
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (114)
 
Bất cứ hình thức tự do nào cũng phải trong khuôn khổ luật pháp. Chẳng có nước quái nào mà người dân muốn làm gì thì làm, mà không quan tâm đến luật pháp cho phép được làm gì và không được làm gì.
 
Chuyện bên tây bên Mỹ thế nào thì những người dân bên đó biết. Giờ tôi nói chuyện của Việt Nam ta. Và hôm nay cũng chỉ nói về tự do ngôn luận thôi.
 
Những người thực hiện quyền tự do ngôn luận không thể và không được phép hành xử như ngoài chợ (tôi xin lỗi những người tử tế thực hiện việc mua và bán ngoài chợ). Trên mạng xã hội, có những người rất thiếu tư cách, rất vô văn hóa thể hiện ở chỗ chuyên bịa đặt tin tức, chuyên xuyên tạc, chuyên bôi nhọ hết cơ quan này lại đến ông công chức nọ. Cái thứ tự do ngôn luận mà xúc phạm đến bộ máy chính quyền, đến nhân phẩm người khác, đó là một thứ tự do phải đặt ra ngoài vòng pháp luật.
 
Bỏ qua cho những kẻ thù của chế độ, của dân tộc vì những kẻ đó chỉ khi nào chết đi thì chúng mới hết chống đối thôi, ở đây tôi muốn kêu gọi những người còn một chút lương tri, hãy suy nghĩ trước khi nói và viết. “Chó ba khoanh mới nằm, người ba năm mới nói”, câu nói đó chẳng phải nhằm mục đích phỉ báng, mà muốn khuyên con người ta cần suy nghĩ trước khi nói. “Một lời nói, một đọi máu”, đó là sự nhắc nhở chúng ta cần thận trọng, chỉ một lời nói là án mạng có thể sảy ra. Mà ở đâu đó trên đất nước ta đã sảy ra rồi!
 
Tự do ngôn luận phải trên cơ sở phản biện có lý có lẽ. Điều gì phải ta nói phải, trái ta nói trái, và ta có thể đề xuất những giải pháp để cái đẹp thì đẹp hơn, cái xấu sẽ bị triệt tiêu. Đó mới là cách xử sự của người quân tử, đằng này có nhiều người chỉ chực chờ thấy có cái gì xấu là lập tức đớp lấy rồi xoáy vào vào đó, thổi phồng lên, đôi khi chỉ là một hiện tượng nhất thời, qua cái mồm của họ, hiện tượng đã biến thành bản chất. Đó là những người có lòng dạ không tốt, tính tình không ngay thẳng.
 
Chẳng phải những người có trình độ học vấn thấp mới hành xử như vậy, thiếu gì người được gọi là ông nọ, bà kia cũng hành xử còn thua người thất học. Căn nguyên là cái “nền văn hóa” người đó quá thấp, thấp đến độ không còn nhận ra lẽ phải và điều sai trái. Thậm chí có người nổi tiếng, mà ta thường thấy gọi là người của công chúng, ở nhà lầu, đi xe sang, có đệ tử, có fan hâm mộ, song rồi cũng có lúc cơ quan an ninh cũng phải “mời” lên chấn chỉnh về những phát ngôn không chuẩn mực.
Kết cục lại, âu cũng là cái “nền văn hóa” mãi không chịu cao lên! Và tự do nào cũng phải trong khuôn khổ luật pháp cho phép./.
 
Hình trong bài: (1) Xẩm sờ voi; (2) Lưỡi không xương.
Ngày 6/2/2020
Ph. T. Kh.
Lưỡi không xương

Add a Comment

Your email address will not be published.