NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (124)

Dân tộc 1
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (124)
 
Đáng lẽ tôi chưa viết bài này, song vừa rồi mấy thằng mặt dầy nào đó – hình như lão Văn Báu (Nguyên tên là Ngọc), thằng Trịnh Bá Phương đang quẹt cái mõm vào đít mấy bà đầm Mỹ và mấy người ở cái tổ chức trời ơi có tên Heo may-Rai- Oắt gì đó (Human Right Watch) tố cáo chính quyền Việt Nam cướp đất của cha con tên phản đảng, như vậy là vi phạm nhân quyền. Ôi chao ơi, nhân quyền nào vậy?
 
Đã ngu còn láo!
 
Đây, nghe này Ngọc, nghe này Phương, mở to mắt, căng lớn tai lên mà đọc nghe.
 
Nhân quyền của chúng tao đây:
 
Cái Ủy ban nhân quyền nhân ngãi của Liên hợp quốc, đưa ra cái cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về nhân quyền (UPR), với 291 tiêu chí để đánh giá một nước có nhân quyền hay không thì nước Việt của chúng ông năm 2019 đã có 241 tiêu chí mà cái tổ chức này không chê vào đâu được (83%). Nếu hai thằng nói trên có mù thì nhờ người đọc hộ câu của bà Caltlin Wiesen của tổ chức nói trên nhận xét về Việt Nam của chúng ông nhé: “Việt Nam đã kiên định chọn hướng phát triển lấy con người làm trung tâm và sự bình đẳng trong các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Kết quả cụ thể đây nè, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước năm 2010 là 14,2% thì đến năm ngoái (2019) chỉ còn dưới 5% (nếu nói tỷ lệ này trước khi đổi mới thì cao lắm, tới trên 60% lận!). Hai thằng có hiểu không? Chắc gì chúng mày đã hiểu vì đầu óc của chúng mày nó tăm tối quá mà!
 
Hai đứa có hiểu thế nào là chỉ số phát triển con người (HDI) không? Không chứ gì? Chúng ông lại phải giải thích cho mà nghe.
 
Thứ nhất, người ta xét đến tuổi thọ trung bình của người dân, tuổi thọ dân nước Việt của chúng ông năm 2019 là 76,25 tuổi, chỉ thua Hoa Kỳ là một nước đã có hàng trăm năm phát triển – 78,69 tuổi, nhưng lại hơn Thái Lan mà nhiều đứa chuộng ngoại cứ lấy người Thái ra để so sánh, của họ chỉ đạt 75,3 tuổi thôi, hai thằng ạ.
 
Thứ hai, thu nhập bình quân trên đầu người, cho hai đứa coi mấy con số, hai đứa phải hết hồn luôn, năm 1990 mỗi người dân Việt chúng ông chỉ thu được có 98 USD, đến năm ngoái (2019) đã đạt 3.000 USD. Biến đất nước này từ nghèo túng đã có mức thu nhập trung bình.
 
Thứ ba, tỷ lệ người biết chữ, 98,2% dân thành phố và 90,3% dân nông thôn đã biết chữ (theo điều tra dân số năm 2019).
Ngay từ ngày 8/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ông đã ký sắc lệnh xóa nạn mù chữ, chỉ sau một năm đã có 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ (hãy nhớ 90% trong số 25 triệu dân thời đó mù chữ dưới sự khai hóa văn minh của Pháp nhé).
 
Ngay từ năm 1945, chính phủ đã đề ra ba nhiệm vụ rất quan trong: (1) Diệt giặc đói, (2) Diệt giặc dốt và (3) Diệt giặc ngoại xâm. Cả ba nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, mỗi năm ta lại nâng cao lên một nấc mới!
 
À mà có một thằng (ông quên không ghi lại tên của nó), đang ngoác cái miệng ra mà nói rằng, người Khmer sống trên đất Việt rồi đây sẽ quên tiếng Khmer do bị Việt Nam đồng hóa! Thằng này muốn chia rẽ hai dân tộc Việt – Khmer đây! Vểnh tai chó lên chúng ông nói cho mà nghe. Hiện nay ngoài tiếng Việt, nhà nước của chúng ông vẫn dạy 8 thứ tiếng cho con em các dân tộc thiểu số, gồm các ngôn ngữ Mông, Chăm, Khmer, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, M’Nông và Thái.
 
Rốt cuộc, nhân quyền của chúng ông là giành cho những người Việt tử tế chứ nhân quyền không phải để giành cho lũ chó. Cắn càn, sủa bậy thì phải nhốt thôi. Biết thân biết phận thì cứ nằm yên, ngày ngày cho hai bữa mà sống, không nghe thì chúng ông thịt!
 
Nước Việt Nam của chúng ông trong 30 năm qua luôn đạt chỉ số phát triển con người (HDI) trong nhóm đứng đầu thế giới nhé. Năm 2019, HSBC đã xếp Việt Nam của chúng ông vào danh sách 10 nước đáng sống và làm việc nhất thế giới. Không phải chúng ông, mà người nước ngoài họ vả vào mồm chúng mày đó!
 
Hãy nhớ một điều: Nhân quyền chỉ giành cho những người tử tế. Chó thì không được ghen tỵ với người, nghe chưa?
 
Chúng ông nói vậy đã đủ chưa? Không hiểu thì cũng mặc xác chúng mày, vì đầu óc của chúng mày làm sao mà hiểu được ngày nay “đất nước đứng lên” khác ngày xưa như thế nào!
 
Hình trong bài: (1) Các thiếu nữ người dân tộc thiểu số múa hát; (2) Dậy tiếng Khmer cho các cháu người Khmer ở Châu Thành, Kiên giang; (3) Đám tay sai khúm núm trước quan thực dân Pháp.
 
Ngày 11/2/2020
Ph. T. Kh.
Dạy tiếng Khmer
Pháp thuộc

Add a Comment

Your email address will not be published.