NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (151)

Bầu cử Mỹ
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (151)
 
Thì ra chính quyền một số nước phương tây kém thật các vị ạ. Một đất nước to là thế, giàu có là thế, mạnh là thế, quân đội và nhất là các cơ quan tình báo tinh nhuệ là thế, vũ khí hiện đại là thế, khoa học kỹ thuật phát triển là thế, mà để mấy anh đã nghèo lại còn bị cấm vận, nay nó tác động vào bầu cử tổng thống, mai nó tác động vào cơ quan truyền thông, mốt nó lại tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong cộng đồng dân cư của nó.
 
Đó là nước Mỹ hôm qua và hôm nay đến lượt Canada đang kêu như cha chết.
 
Tôi mà là người đứng đầu hai nước này thì tôi sẽ nói cho toàn dân để bào chữa rằng: “tao biết chứ không phải không biết, nhưng tao cứ để đó xem sao!”. Khi đảng Dân chủ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016, những tưởng bà Hillary ở phía con lừa, hơn đứt ứng viên đảng con voi những gần hai triệu phiếu, sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Đến khi đảng con lừa thua, thì biết đổ cho ai? Thế là đổ cho mấy anh Nga ngố, can thiệp vào chuyện bầu cử của nước Mỹ.
 
Nếu đúng vậy thì hóa ra con lừa lại đi đề cao sức mạnh của Nga ngố? Bao nhiêu sức mạnh như tôi nói ở trên đành bất lực trước Putin hay sao! Cái gì cũng có hai mặt của nó. Trong vụ này muốn đổ vấy cho Nga để tăng cường bao vây cấm vận thì lại bộc lộ ra điểm yếu chết người của nước Mỹ.
 
Hôm nay đến lượt anh “Trút-đồ” (Trudeau), Thủ tướng của nước con vịt (canard, theo tiếng Pháp là con vịt) đang kêu toáng lên “cạp cạp”, phụ họa với đảng con lừa ở nước Mỹ, lần này thì lôi thêm anh Tập đứng cạnh anh Putin, trở thành tội đồ trong việc can thiệp vào nội bộ nước có lá cờ lá trắng với cái lá đu đủ màu đỏ (nói vui vậy, lá đó có tên là ‘maple’, ta quen gọi là lá phong).
 
Ơ hay! Nếu quả có như vậy thì diệt sạch đi. Nếu lực của Canada chưa đủ mạnh thì nhờ sức mạnh của Mỹ, chả là ba nước USA, Canada và Mexico vừa ký với nhau một cái NAFTA đó sao? Hay đây là sự mở màn cho một vở kịch “Đồ thừa” sẽ được diễn lại một khi đảng con lừa của Mỹ thất cử lần nữa?
 
Chuyện cài gián điệp vào nước khác chẳng phải riêng anh Putin và anh Tập mới biết làm. Nước nào cũng vậy cả thôi! Ngay trong nội địa nước Việt Nam nhỏ bé này, diện tích đất đai có trên 300.000 km2 chỉ bằng khoảng 3% nước Mỹ và nước Canada; dân số chỉ bằng một ba nước Mỹ, song thử hỏi bên cơ quan an ninh của ta coi, họ có thể cho biết bao nhiêu tổ chức gián điệp, tổ chức phá hoại chìm và nổi của những nước nào đang hoạt động trên đất nước mình?
 
Ăn nhau ở bản lãnh của chính quyền sở tại, và đặc biệt là Việt Nam từ cổ chính kim vẫn thường áp dụng, đó là “chiến tranh nhân dân” và “thế trận an ninh toàn dân”. Nói đến đó, có nhiều kẻ bảo cái chế độ cộng sản độc tài, kiểm soát mọi người dân. Ơ hay! Chẳng lẽ cứ để mặc các thế lực muốn làm gì thì làm mới không độc tài, mới là dân chủ chắc? Giữa sự ổn định xã hội, ổn định chính trị để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân với áp dụng cái thứ “dân chủ” và “nhân quyền” của các vị, dân tôi chọn thứ nào? Xin trả lời ngay, chúng tôi chọn “độc tài” như quan niệm của các vị.
 
Mặc kệ cho Cộng sản “độc tài”, đại đa số nhân dân chúng tôi cứ tuân thủ luật pháp thì “chẳng có sợ bố con thằng nào”. Còn những kẻ vi phạm luật pháp thì cứ đưa ra xét xử theo pháp luật, đừng có bảo những kẻ này là “dân oan” hay “tù nhân lương tâm” gì ráo trọi. Tất cả chỉ có một danh xưng: “Những tên tội phạm”. Nói vậy cho nó “vuông”!
 
Hình trong bài: (1) Bầu cử ở Mỹ; (2) Bộ mặt tên phản động Điếu cày Ng. V. Đài.
Ngày 19/3/2020
Ph. T. Kh.
điếu cày

Add a Comment

Your email address will not be published.