CHUYỆN MÕ LÀNG.

Mõ làng
DÂN BẮC KỲ VÀO CUỐI THẾ KỶ 19.
CHUYỆN MÕ LÀNG.
Tôi có vài mẩu chuyện về mõ làng. Ngày mai, nhằm ngày 1 tháng 5 năm Canh Tý tôi xin hầu chuyện các bạn.
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.