CHUYỆN THẰNG MÕ.

Mõ làng
Thứ hai: CHUYỆN THẰNG MÕ.
 
Thằng mõ sau khi bị ông chánh tổng cho thôi việc vì cái tội như bài trước đã nói đến. Nó tưởng đời nó đã đến thời mạt. Cái nghề mà cả làng khinh, cả làng ghét, từ già đến trẻ chỉ gọi nó bằng “thằng”, lúc nào cũng sai “thằng mõ” nó làm, bảo “thằng mõ” đi mời ông nọ bà kia.
 
Ấy vậy mà, nó thuộc lòng bài thơ VỊNH MÕ có từ thời thượng cổ nào đó để tự an ủi mà sống với đời và cũng để chế nhạo đời. Bài thơ ấy như sau:
 
Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi!
Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh chuyển động khắp đôi nơi.
Trẻ già chốn chốn đều nghe hiệu
Làng nước ai ai cũng cứ lời.
Thứ bậc dưới trên quyền cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi.
 
Các bạn trẻ chắc chưa hiểu chữ “mộc đạc” và “kim thanh” đâu nhỉ? Đây là chỉ cái mõ gỗ và thứ giọng vang xa của thằng mõ.
 
Kể tiếp câu chuyện trước.
 
Lão chánh tổng không cho thằng mõ làm mõ nữa chỉ vì cái tính hay tọc mạch của nó. Sau khi viên tri huyện dính vào vòng lao lý thì chánh tổng cũng hồi hưu.
 
Và cũng từ ngày đó nó rời xa cái mõ, lão chánh tổng “tân” sợ nó thọc mạch tiếp nên mới “sức” một cái “trát” xuống cho lý trưởng cũng như trương tuần: “từ ngày hôm nay, cấm tiệt thằng mõ “cựu” không được bén mảng đến chỗ việc làng nữa!”.
 
Đã gọi là mõ thì chẳng có lấy một tấc đất cắm dùi. Có mỗi cái nghề mõ thì đã bị “truất” mất rồi, nó quyết biến nỗi nhục này thành quyết tâm làm giàu. Nó sang tổng bên, nơi đó họ không quan tâm đến giai tầng trong xã hội lắm, vốn liếng có bao nhiêu nó mua một chức dịch nho nhỏ, một mảnh đất vừa phải và bắt đầu làm giàu.
 
Đúng là trời không phụ hắn, một khi hắn đã dốc sức ra thì hắn cũng thu về nhiều lợi nhuận.
 
Một hôm, vốn liếng đã kha khá, hắn sắm một chiếc áo đoạn, kèm khăn đoạn, một đôi giày Gia định lên kinh đô thăm lão phó tri huyện thất sủng, người đã ra lệnh “truất” cái chức mõ của hắn. Lão phó tri huyện “cựu” thấy hắn thì ngạc nhiên, rồi cười bả lả, tự nhiên buột ra một câu: “chào thủ trưởng!”. Biết hắn xỏ, vì lão chào gì hắn, mà chào cái áo hắn mặc đó, song dù sao, sao cũng đã đổi ngôi rồi.
Hắn cười xòa./.
 
Ngày 24/5/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.