TỬ VÌ ĐẠO

Nhà thờ HN
TỬ VÌ ĐẠO
 
Đức chúa Jesus bị đế quốc La Mã đóng đinh lên cây thập giá. Người đã gánh mọi tội lỗi của loài người. Nhưng rồi người đời, từ kiếp này sang kiếp khác vẫn phạm tội ác, đưa nhân loại vào chiến tranh và tàn phá.
 
Sau sự hy sinh của Chúa, có bao nhiêu kẻ đã tử vì đạo? Tôi không biết ở các nước khác thế nào, ở Việt Nam đã có 117 người được phong thánh, là những người được gọi là “tử vì đạo”, có công giúp cho những nhà truyền giáo phương tây đưa đạo Công giáo vào nước ta. Những người này bị giết chết suốt từ thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767) và kết thúc bằng thời vua Tự Đức của triều Nguyễn (1847-1883).
 
Đối với Công giáo, đây là những người có công, song đối với dân tộc Việt Nam, nhất là dưới thuở ban đầu của triều Nguyễn thì đây là những kẻ có tội, giúp sức cho thực dân Pháp xâm chiếm và đô hộ nước ta suốt trong thời gian trên 80 năm.
 
Chắc chắn một điều là những người này sẽ được lên thiên đàng vì đã “tử vì đạo”. Khi đến cửa thiên đàng, ông thánh Phê-rô gác cửa thế nào cũng hỏi, vì sao các người được lên thiên đàng? Không lẽ họ bảo chúng tôi bị nhà vua đương triều khép vào tội phản quốc, đương nhiên họ sẽ nói họ là những người có công với đạo Thiên chúa.
 
Đến năm 2018, nước ta có khoảng 7 triệu tín đồ Thiên chúa giáo.
Còn Phật giáo? Đến năm 2020, cả nước có khoảng 15 triệu tín đồ Phật giáo.
 
Đức Phật Thích ca, người chỉ là một hướng đạo, hướng dẫn mọi người tu tập để hướng thiện, tránh xa điều ác. Chỉ thiền định dưới gốc cây bồ đề mà Ngài đã tìm ra được căn nguyên của nỗi thống khổ của con người.
 
Không chùa lớn, am nhỏ, vậy mà Ngài trở nên vĩ đại.
 
Ở Việt Nam ta cũng có những bậc chân tu, không xây chùa lớn am nhỏ, mà tu tập trên núi cao, trong hang động như Phật hoàng Trần Nhân Tông, người thiền định trên núi Yên Tử, như thiền sư Từ Đạo hạnh thiền định trên núi chùa Thầy ngày nay.
 
Ờ thế mà ngày nay, có bao nhiêu nhà tu hành đã “thành chính quả” mà lại không gắn liền với những kiến trúc chùa chiền đồ sộ? Cảnh ngộ ấy có phải là nơi hoàn toàn chay tịnh?
 
Nhân nói về hai tôn giáo chính của nước ta, tôi lại muốn nhắc đến đạo Cộng sản, hiện có 4 triệu đảng viên cộng với hàng chục triệu người có cảm tình với tôn giáo này. Nếu thống kê đầy đủ, có khi đạo Cộng sản là tôn giáo nhiều tín đồ nhất nước đấy nhỉ?
 
Ngay từ những năm 1920, trước họa xâm lăng và đô hộ của Pháp, đã có những tín đồ “tử vì đạo” như Lê Hồng Phong, như Nguyễn Thị Minh Khai, như Võ Thị Sáu. Đến thời kỳ chống Mỹ xâm lược thì số người tử vì đạo không còn đếm xuể, điển hình như Nguyễn Văn Trỗi, hiên ngang trước pháp trường… Trước cái chết, ai cũng ngẩng cao đầu, làm cho kẻ thù phải khâm phục.
 
Còn lại, những đám tay sai? Thôi không nói đến chúng nữa, chúng không đáng để được nhắc đến./.
 
Ngày 22/6/2020
Ph. T. Kh.
Phật giáo

Add a Comment

Your email address will not be published.