CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI NGÁO ỘP!

Châu Phi và cộng sản
CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI NGÁO ỘP!
 
Nghe nói ở Mỹ, đặc biệt là ở cộng đồng người Mỹ nói tiếng Việt đang chụp lên đầu những ai không ủng hộ Tổng thống Trump là Cộng sản, là tay sai Cộng sàn, là bưng bô cho Cộng sản! Không lẽ Cộng sản từng làm cho ngụy quân ngụy quyền chạy tụt cả quần ngày nào, bây giờ lại hoạt động ở Mỹ nữa sao? Các vị toàn thần hồn nát thần tính.
 
Nói nghe nè, Cộng sản như ở nước của chúng tớ đây chỉ biết lo cho dân tộc được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được có cuộc sống ngày một nâng cao. Đối với những người tử tế thì Cộng sản bảo vệ, chỉ bắt bỏ tù những kẻ phá hoại cuộc sống yên bình của những người tử tế thôi. Đừng sợ và đừng mang Cộng sản ra mà hù dọa người yếu bóng vía.
 
Vả lại, như tớ đây còn không được gắn cái mác Cộng sản, huống chi các cô các cậu, là người trước đây đã từng chống Cộng, thì làm sao trở thành người Cộng sản cho đặng?
 
Làm người Cộng sản chân chính khó lắm thay!
 
Hình trong bài: Dân châu Phi với Cộng sản
Ngày 28/7/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.