TUỔI GIÀ

Blc Walkariana X Tiffen Bell
TUỔI GIÀ
 
Ngồi viết lâu lâu lại phải nằm
Cái lưng đau mỏi tựa răng long
Khi còn trai tráng thời chẳng viết
Để đến hôm nay được mấy dòng?
 
Vẫn biết chỉ khua được mấy dòng
Có dăm ba chữ vẫn hơn không
Não không suy nghĩ thành ra liệt
Rồi đến một ngày “sắc” hóa “không”*
————–
* “Sắc sắc, không không” – triết lý nhà Phật.
 
Ngày 1/8/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.