ĐƯỢC PHÉP CHỬI BỚI TỔ QUỐC CỦA MÌNH

Ảnh đẹp
ĐƯỢC PHÉP CHỬI BỚI TỔ QUỐC CỦA MÌNH
 
Cái ông Andre Vltchek (nhà báo) viết một bài, đọc xong mà thấy sao lại có thể như thế được? Trong bài viết của Andre Vltchek, có một đoạn nói ra thì rất đau lòng mà không nói ra thì chẳng lẽ cứ sống trong u mê. Đoạn văn đó nói thế này:
 
Ngoài những người “da trắng” thuộc các nước phương tây thượng đẳng, thì “một số người khác đôi khi được phép chỉ trích (thực chất là chửi bới) quốc gia của mình. Thỉnh thoảng họ được phép làm rác rưởi các quốc gia không phải da trắng của họ. Nhưng không bao giờ họ được dung thứ như những nhà lỗi lạc phương Tây và những người cai trị nó” (Andre Vltchek – NMH dịch).
 
Vltchek là một người châu Âu nhưng không phải là một người “da trắng” theo cái nghĩa của một tên thực dân coi khinh những dân tộc da màu. Ông ta chỉ vạch ra những bất công, những bất bình đẳng mà những kẻ thực dân ngộ nhận về những cái quyền được cai trị, được dạy bảo dân tộc khác.
 
Đọc đoạn văn trên, tự nhiên liên hệ đến thời xa xưa, quan hệ chủ tớ còn nặng nề. Muốn lấy lòng chủ, có những người đầy tớ sẵn sàng lôi cả bố mẹ minh và dòng tộc của mình ra mà chửi.
 
Ngày nay, có những kẻ muốn được người ta bao bọc, cho trú ngụ… thế là không chút ngượng ngùng quay lại chửi ngay dân tộc mình, chửi ngay đất nước mình; sẵn sàng đem rác rưởi đổ vào nhà mình như Vltchek nói.
 
Những kẻ sống gởi nằm nhờ nơi đất khách có quay lại chê bai, chửi bới đất nước mình, đôi khi còn thông cảm được vì họ chỉ muốn kiếm bát cơm manh áo.
 
Đáng khinh hơn là những những kẻ đang còn sống cùng dân tộc, đang thở chung bầu không khí của đất nước, cùng ăn chung một thứ mà người dân một nắng hai sương làm ra, cùng hưởng những thành quả của đất nước như những người dân bình thường khác, và chúng cũng chẳng từ chối một thứ phúc lợi nào, song chúng luôn mồm chê bai, luôn chúc dữ cho đất nước. Và chúng luôn mong có sự cai trị của ngoại bang để được phép tự do chửi bới quốc gia của mình, hoặc chí ít thì cũng kiếm chác được phần nào từ phần thừa thãi của những người “da trắng”.
 
Chúng đang tự cảm thấy xấu hổ vì chúng không phải là người “da trắng”!
 
Hình trong bài: Đất nước tôi
Ngày 15/9/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.