NGỰA NON HÁU ĐÁ

Chất độc 1
NGỰA NON HÁU ĐÁ
Xin nói trước, bài này là tôi chửi đứa cháu của tôi, đừng ai nhận vào mình nhé.
 
Đứa cháu nội của tôi làm bên an ninh, trong buổi hai ông cháu gặp nhau, bất chợt nó hỏi tôi, “từ nay ông còn đi làm thủy điện nữa không? Nghe nói thủy điện phá rừng lắm”. Tôi bảo nó rằng, thủy điện, điện than, dầu khí, hạt nhân, mặt trời hay gió gì đó một khi đã thỏa mãn các điều kiện về môi trường, dân sinh và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế thì làm. Cái gì cũng phản đối thì chuẩn bị cái đèn dầu và cái quạt mo mà dùng.
 
Nhưng thủy điện của ông phá rừng! Nghe đây, đứa cháu khờ dại – không phải thủy điện nào cũng phải phá rừng và không phải chỉ có thủy điện mới phải phá rừng. Người dân khai thác rừng để lấy gỗ, để trồng cây công nghiệp. Họ làm vậy có hợp lý hay không thì chính quyền địa phương phải kiểm soát, không kiểm soát được thì đó là lỗi của chính quyền địa phương trước hết, trong đó có ngành của cháu và những người do dân bầu lên ở địa phương đó cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Đừng có mang ra chỗ công cộng rồi phủi tay, coi như mình vô can.
 
Ở đâu phá rừng thì ông không biết và phá thế nào có khi cháu cũng chẳng biết đâu, chắc cháu chỉ “nghe người ta nói” thôi chứ gì. Riêng cái công trình thủy điện mà ông làm thì không một cây rừng nào bị chặt, chỉ có mấy bụi chuối thì đã phải trả tiền cho chủ rồi. Ngoài ra còn moi được cả một xe đạn bom chưa nổ do chiến tranh để lại nữa.
 
Lại nữa, cháu nói móc rằng, những tấm “pin mặt trời” hết thời gian xử dụng thì có đưa lên mặt trăng không? Đây là câu hỏi ngu, hỏi móc. Bất cứ dự án nào một khi được thực hiện người ta đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, người ngu như cháu thì không ai thuê đi lập bản báo cáo đó. Rất nhiều nước trên thế giới có làm năng lượng mặt trời, không lẽ họ ngu hết, chỉ mình cháu khôn?
 
Ông nói với cháu này, lần sau có nói thì nói chuyện ngành của mình rồi đề xuất với nhà nước làm thế nào để giữ vững an ninh cho tổ quốc. Còn nếu cháu muốn nói chuyện ngoài chuyên môn thì cháu phải tìm hiểu kỹ, nắm chắc số liệu, còn không thì cứ “tựa cột mà nghe”. Đừng có cái kiểu cây cao-su thì hấp thụ hết O2, nhả ra toàn CO2 gây độc hại môi trường, rồi thủy điện nhỏ toàn phá rừng!
Cháu học ở đâu kiến thức đó? Người ta bầu cháu lên, đưa cháu vào ngành của cháu là cốt để cháu lo cho ngành mà cháu đang phụ trách được tốt nhất.
 
Đồ ngựa non háu đá!
 
Ngày 12/11/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.