KHÔNG THỂ KHÔNG CHỬI

diệt đói
KHÔNG THỂ KHÔNG CHỬI
 
Một buổi chiều, mở máy tính ra đã thấy một thằng già có họ là Nguyễn gì đó up vào trang của mình thông qua một ông bạn, vừa mới đọc cái đầu đề tôi đã muốn chửi, bởi thằng này đến bây giờ còn ca ngợi nước đại Pháp của nó từ thuở tên toàn quyền Doumer còn cai trị nước ta.
 
Tôi chửi đây:
 
Thứ nhất, tổ tiên thằng này chắc đã có thời làm tay sai cho thực dân Pháp. Năm 1954 bị nhân dân ta đánh đuổi phải kéo nhau về nước. Bây giờ hậu duệ đám tay sai vẫn còn cay cú nên chúng cố chạy tội cho quan thầy của chúng.
 
Thứ hai, thằng này nó quên mất rằng, suốt thời gian bọn thực dân Pháp cai trị nước ta, hậu quả chúng để lại là 90% dân ta bị mù chữ. Chúng chỉ mở trường cho con cháu đám tay sai, những gia đình giàu có học, chứ con nhà nghèo làm sao có điều kiện đến trường.
 
Thứ ba, tổ tiên của mày đã cùng với giặc Pháp làm cho đời sống người nông dân kiệt quệ. Nhiều nơi phải dùng sức người kéo thay sức trâu bò.
 
Thứ tư, mày ca ngợi nước đại Pháp của mày làm được nhiều công trình giao thông. Nói cho mày biết, tất cả hệ thống đường giao thông mà Pháp xây dựng chủ yếu là để khai thác tài nguyên của nước ta để đưa về Pháp, như khai thác than Quảng Ninh, appatite Lào cai vân vân, chứ chúng chẳng phải nhằm phục vụ dân sinh gì. Trong gần một trăm năm cai trị, chúng chỉ xây dựng được một nhà máy điện ở Hà Nội (Yên Phụ), hai nhà máy điện ở Hải Phòng (Thượng lý và Cửa cấm), một nhà máy ở Sài gòn (Chợ Quán). Công suất của mỗi nhà máy không vượt quá 24 MW. Mấy cái nhà máy này chúng ông đập bỏ hết rồi. Như bây giờ công suất điện đó chỉ đủ cung cấp cho một làng đó nghe.
 
Đó, công khai hóa văn minh của nước đại Pháp của chúng mày suốt trăm năm đó. Có bằng một phần nhỏ mà dân chúng ông làm trong 25 năm qua không?
 
Chửi vậy thôi. Chẳng rỗi hơi mà nói nhiều với chúng mày. Thằng nào viết bài đó thì chắc không dám đọc bài này của ông đâu. Cút sang Pháp mà ở để tiếp tục bợ đít tây đi nhé!
 
Hình trong bài: (1) Nông dân Việt dưới thời Pháp thuộc; (2) Nông thôn ngày nay.
Ngày 17/11/2020
Ph. T. Kh.
Nông thôn mới

Add a Comment

Your email address will not be published.