Bình minh
TỰ RĂN MÌNH
 
Đời vẫn thế – mỗi thế nhìn một thế
Thế này đen, thế khác lại hồng tươi
Đỏ hay đen tùy thuộc ở mỗi người
Đừng cố chấp bắt nói đen thành đỏ
 
Đen hay đỏ chỉ là tên gọi nó
Bản chất, gam màu nóng – lạnh mà thôi
Muốn bức tranh đời rực rỡ sắc tươi,
tăng màu nóng. Ngược lại thành u ám
 
Ai lấy màu đen phủ lên màu sáng
Phủ cả lên tim óc của chính mình
Để cuộc đời chỉ thấy một màu đen
Bi quan đấy. Cũng thay lòng từ đấy!
 
Hình trong bài: “Bình minh” ảnh của Giang Sơn Đông
Ngày 21/11/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.